Đến năm 2020 xóa mù chữ cho 1, 2 triệu người

Chia sẻ

KTĐT - Phấn đấu đến năm 2020 xóa mù chữ cho 1,2 triệu người có độ tuổi từ 15-60, nâng tỷ lệ biết chữ đạt 98%, xóa mù chữ cho 300.000 người dân tộc thiểu số, nâng tỷ lệ người dân tộc thiểu số biết chữ đạt 90%. Đây là mục tiêu chung của Đề án “Xóa mù chữ đến năm 2020” vừa được Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định phê duyệt.

Để đạt được các mục tiêu trên, Đề án đưa ra các giải pháp như tổ chức các lớp học xóa mù chữ phù hợp với tập quán sinh hoạt của đồng bào dân tộc thiểu số; phù hợp với người khiếm thị, khiếm thính. Phát huy vai trò của các già làng, trưởng bản, dòng họ trong việc vận động người mù chữ ra lớp học.

Đồng thời, bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số, văn hóa, phong tục tập quán của các dân tộc thiểu số cho giáo viên và cán bộ làm công tác xóa mù chữ cho người dân tộc thiểu số. Xây dựng chính sách hỗ trợ đối với những người tham gia dạy xóa mù chữ ở những địa bàn có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn; chính sách hỗ trợ đối với những người không hưởng lương từ ngân sách Nhà nước tham gia dạy xóa mù chữ.