DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XV * HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 * ĐẠI DỊCH COVID-19 * EURO 2021 * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Đến năm 2021 tinh giản 10% biên chế

11-07-2015 18:55
Kinhtedothi - Theo kế hoạch tinh giản biên chế do UBND TP HCM vừa ban hành, đến năm 2021, mỗi cơ quan, sở, ban, ngành, UBND quận - huyện, thị xã phải giảm tối thiểu 10% số biên chế được giao (biên chế năm 2015).
 
Để đạt được chỉ tiêu trên, UBND TP.HCM chỉ đạo thủ trưởng các đơn vị, địa phương được giao tinh giản biên chế tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chính sách tinh giản biên chế quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ, Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14/4/2015 của Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính về hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP đến cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý.

Bên cạnh đó, rà soát chức năng, nhiệm vụ để định rõ những nhiệm vụ không còn phù hợp cần loại bỏ, những nhiệm vụ trùng lắp cần chuyển giao sang cơ quan, đơn vị khác; những nhiệm vụ cần phân cấp quản lý cho cấp dưới, địa phương hoặc giao cho tổ chức sự nghiệp hoặc doanh nghiệp đảm nhận;

Xây dựng Đề án tinh giản biên chế theo đúng trình tự quy định tại Điều 15 của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và gửi về Sở Nội vụ trước ngày 1-8-2015, để Sở phối hợp với các cơ quan có liên quan thẩm định, trình UBND TP.HCM phê duyệt.

Thủ trưởng các đơn vị, địa phương lập danh sách và dự toán số tiền trợ cấp cho từng đối tượng tinh giản biên chế theo định kỳ 6 tháng/lần/năm; thanh toán chế độ, chính sách cho đối tượng tinh giản biên chế và thực hiện quyết toán kinh phí chi trả trợ cấp cho đối tượng tinh giản biên chế. 
TAG: