DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XV * HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 * ĐẠI DỊCH COVID-19 * EURO 2021 * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Đến năm 2030 các TP lớn sẽ có Bảo tàng Mỹ thuật

30-07-2014 16:40
Kinhtedothi - Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển mỹ thuật đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
Theo đó, mục tiêu của quy hoạch ưu tiên đầu tư bồi dưỡng nguồn nhân lực, hoàn thiện hệ thống các cơ sở đào tạo trọng điểm quốc gia; tiếp tục hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật, tạo điều kiện để các họa sĩ, nhà điêu khắc sáng tạo nhiều tác phẩm có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật, phản ánh chân thực, sinh động, sâu sắc đời sống, lịch sử dân tộc và công cuộc đổi mới đất nước.

 
Phát triển mỹ thuật nhằm góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
Phát triển mỹ thuật nhằm góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
Việc đào tạo nhân lực mỹ thuật có năng lực sáng tạo phải bảo đảm cân đối về các chuyên ngành theo nhu cầu của xã hội; phát triển ngành nghề mỹ thuật ứng dụng phục vụ nhu cầu tiêu dùng và xuất khẩu. Chương trình đào tạo mỹ thuật trong các trường đại học, cao đẳng sẽ được đổi mới, tiếp cận trình độ khu vực và quốc tế, giữ gìn, phát huy mỹ thuật truyền thống; thực hiện chế độ đãi ngộ đối với các họa sĩ, nhà điêu khắc có trình độ chuyên môn giỏi, có thành tích xuất sắc.

Đồng thời, xây dựng mới hoặc nâng cấp nhà triển lãm ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; xây dựng Bảo tàng Mỹ thuật đương đại tại Hà Nội, Bảo tàng Mỹ thuật tại Đà Nẵng. Phấn đấu đến năm 2030, các thành phố trực thuộc Trung ương có Bảo tàng Mỹ thuật.
TAG: