Dịch vụ thanh toán tiền điện qua ABBank đạt gần 19.000 tỷ đồng

Chia sẻ

KTĐT - Cuối tuần qua, ABBank tiếp tục mở thêm kênh mới qua việc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ thu tiền điện qua mạng bưu chính với đối tác là Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC).

KTĐT - Cuối tuần qua, ABBank tiếp tục mở thêm kênh mới qua việc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ thu tiền điện qua mạng bưu chính với đối tác là Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC).

Tính đến hết tháng 9/2010, dịch vụ thanh toán tiền điện bằng tiền mặt và chuyển khoản trên toàn quốc của Ngân hàng An Bình (ABBank) đạt doanh số gần 19.000 tỷ đồng.

Đây là doanh số thanh toán qua dịch vụ của ABBank hợp tác với các thành viên của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) - cổ đông chiến lược. Dịch vụ này gồm hình thức thanh toán tiền mặt tại quầy, chuyển khoản và thanh toán tự động.

Cuối tuần qua, ABBank tiếp tục mở thêm kênh mới qua việc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ thu tiền điện qua mạng bưu chính với đối tác là Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC).

Theo nội dung hợp đồng, trong năm 2010, SPC và ABBank sẽ triển khai dịch vụ thu tiền điện qua mạng bưu chính tại 20 tỉnh thành miền Nam. Bình Dương, Vũng Tàu, Tiền Giang và Long An sẽ là các địa phương đầu tiên thuộc SPC triển khai dịch vụ này. Đây là tiền đề cho việc áp dụng dịch vụ trên phạm vi toàn quốc với hệ thống hơn 1.300 bưu cục trên toàn quốc của Tổng công ty Bưu chính Việt Nam (VNPost).

Với dịch vụ mới này, khách hàng có thể đến các bưu cục có kết nối o­nline và đọc mã số khách hàng mà EVN cung cấp, hệ thống sẽ tự động xác định thông tin khách hàng, thực hiện các giao dịch thanh toán, gạch nợ cho khách hàng trên hệ thống của điện lực. Các giao dịch điện tử này sẽ thông qua hệ thống kết nối đồng bộ, hiện đại và an toàn giữa SPC, ABBank và VNPost.