Điểm chuẩn của các trường trực thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội năm 2021

Nam Du
Chia sẻ

Theo đó, điểm trúng tuyển của các ngành/nhóm ngành/chương trình đào tạo của 8 trường ĐH thành viên và 4 khoa trực thuộc ĐHQG Hà Nội như sau: 

 

   

 

       

 

   

 

   

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN (*)

 (Tất cả các ngành của Trường ĐH Khoa học xã hội & nhân văn xét tuyển theo tổ hợp)