Điểm mặt các ngân hàng nằm trong danh sách kiểm toán năm 2017

Hà Thanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Có tổng số 25 Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước và 8 ngân hàng nằm trong danh sách kiểm toán năm 2017 của Kiểm toán Nhà nước.

Mới đây, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) đã ban hành kế hoạch kiểm toán năm 2017. Theo đó, KTNN sẽ tập trung kiểm toán một số nội dung trọng tâm như ngân sách Nhà nước (NSNN), đầu tư dự án, doanh nghiệp và các tổ chức tài chính - ngân hàng và kiểm toán chuyên đề.
Cụ thể, KTNN sẽ tổ chức kiểm toán tại Ngân hàng Nhà nước, Viettinbank, Viettinbank, Vietcombank và Co-opbank. Ngoài ra còn có 2 ngân hàng được Ngân hàng Nhà nước mua lại với giá 0 đồng là Ocean Bank và GP Bank.
 KTNN sẽ thực hiện kiểm toán tại các ngân hàng "0 đồng" trong năm 2017
Ở danh sách kiểm toán 2017 còn có 25 Tập đoàn và Tổng công ty Nhà nước. Trong đó có những cái tên đáng chú ý như: Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel), Tổng công ty Đông Bắc, Tổng công ty Đầu tư Phát triển nhà và đô thị (HUD), Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (HABECO), Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) ... Bên cạnh đó là 83 dự án đầu tư xây dựng gồm 20 dự án BOT, 1 dự án BT, 1 dự án BOT kết hợp BT và 14 dự án sử dụng vốn ngoài nước.
Đối với lĩnh vực NSNN, KTNN sẽ tập trung đánh giá toàn diện công tác quản lý, điều hành thu, chi ngân sách, xác nhận báo cáo quyết toán ngân sách địa phương, NSNN năm 2016 làm căn cứ để HĐND, Quốc hội phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2016, trong đó tập trung đánh giá việc thực hiện Luật NSNN việc chấp hành dự toán thu, chi NSNN; việc tổ chức thực hiện cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập, đặc biệt là việc quản lý, sử dụng biên chế công chức, viên chức, lao động hợp đồng của các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập.
Đối với lĩnh vực đầu tư dự án sẽ tập trung kiểm toán để đánh giá việc thực hiện Luật Đầu tư công, các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, trong đó chú trọng kiểm toán các dự án giao thông đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT; Hiệu quả sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài; Các biện pháp xử lý nợ đọng và đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn Nhà nước.
Về lĩnh vực doanh nghiệp và các tổ chức tài chính - ngân hàng: Tập trung kiểm toán để đánh giá: tính kinh tế, hiệu lực và hiệu quả trong quản lý, sử dụng tài sản, vốn nhà nước, đầu tư xây dựng, quy hoạch, quản lý và khai thác tài nguyên, khoáng sản, đặc biệt là công tác cổ phần hóa, thoái vốn của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty; việc cơ cấu lại các tổ chức tín dụng, đặc biệt là các tổ chức tín dụng yếu kém và việc tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp xử lý sở hữu chéo, nợ xấu và kiểm soát, nâng cao chất lượng tín dụng của các Ngân hàng, tổ chức tín dụng.
Về lĩnh vực kiểm toán chuyên đề sẽ tập trung kiểm toán một số chuyên đề lớn như: Công tác quản lý nợ công để đánh giá tính trung thực, hợp lý của các báo cáo nợ công năm 2016; Tình hình cổ phần hóa, thoái vốn và việc sử dụng giá trị lợi thế quyền thuê đất Nhà nước để góp vốn đầu tư các dự án bất động sản của các doanh nghiệp Nhà nước nhằm đánh giá thực trạng công tác cổ phần hóa, thoái vốn của các doanh nghiệp được kiểm toán, hiệu quả, hiệu lực việc sử dụng giá trị lợi thế quyền sử dụng đất Nhà nước để góp vốn đầu tư các dự án bất động sản của các doanh nghiệp.
Ngoài ra, năm 2017, KTNN tiếp tục lựa chọn chủ đề kiểm toán hoạt động quản lý, sử dụng ngân sách cấp huyện năm 2016 và một số chủ đề kiểm toán được dư luận xã hội quan tâm, một số chương trình - dự án sử dụng vốn vay ngoài nước và hoạt động quản lý đầu tư xây dựng của một số Tập đoàn kinh tế... với quy mô hợp lý để tổ chức đánh giá tính kinh tế, hiệu quả, hiệu lực trong quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công.