Diễn đàn hàng hải ASEAN mở rộng lần đầu

Chia sẻ Zalo

KTĐT- Ngày 5/10, Diễn đàn Hàng hải mở rộng (EAMF) lần thứ nhất giữa ASEAN và các đối tác đã khai mạc tại Philippines nhằm bàn thảo, tìm ra giải pháp tăng cường kết nối hàng hải trong khu vực, chống lại nạn cướp biển và buôn người.

EAMF lần này cũng vạch ra đường hướng bảo vệ môi trường biển và thúc đẩy du lịch sinh thái, phát triển nghề cá tại Đông Á... Tại Diễn đàn, các đại biểu cho rằng cần phải thiết lập một trật tự hàng hải hiệu quả ở Đông Á để đảm bảo một vùng biển tự do, đi lại an toàn và giao thương không bị cản trở. Theo đó,  EAMF cần phải tìm ra các cách thức để củng cố và thiết lập các cơ chế hiệu quả nhằm phòng tránh xung đột và giải quyết tranh chấp.