Điều chỉnh, bổ sung mức hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm

Chia sẻ Zalo

KTĐT - UBND TP vừa ban hành Quyết định số 1844/QĐ-UBND về sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quyết định số 4380/QĐ-UBND ngày 25/8/2009 của UBND TP Hà Nội ban hành “Quy định mức hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn TP Hà Nội.

Theo đó, UBND TP Quyết định: Điều 1: Sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quyết định số 4380/QĐ-UBND ngày 25/8/2009 của UBND TP Hà Nội về việc ban hành “Quy định mức hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn TP Hà  Nội, như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 như sau:

“1. Hỗ trợ trực tiếp cho các chủ chăn nuôi thuộc đối tượng quy định tại Điều 1 của Quyết định số 4380/QĐ-UBND ngày 25/8/2009 của UBND TP khi có gia súc, gia cầm phải tiêu hủy bắt buộc do mắc dịch bệnh hoặc trong vùng có dịch bắt buộc phải tiêu hủy với mức tương đương 70% giá  trị gia súc, gia cầm thương phẩm của nngười sản  xuất  bán trên thị trường. Mức hỗ  trợ cụ thể như sau: Hỗ trợ 38.000đ/kg hơi đối với lợn; 45.000đ/kg hơi đối với trâu, bò, dê, cừu, hươu, nai; 35.000đ/con gia cầm loại ≥ 01kg/con (gà, vịt, ngan, ngỗng); 23.000đ/con gia cầm loại ≥ 0,5kg đến < 01kg/con; 12.000đ/con gia cầm loại < 0,5kg/con; 3.000đ/con gia cầm mới ấp nở (gà, vịt, ngan ngỗng); 3.000đ/con chim cút; 1.500đ/quả trứng gia cầm loại (gà, vịt, ngan, ngỗng).

2. Sửa đổi, bổ sung điểm 2.1, khoản 2 như sau:

“2.1. Hỗ trợ cho người trực tiếp tham gia tiêm phòng các loại vắc xin với  mức bình quân cho một lần tiêm: 2.000đ/con lợn; 4.000đ/con trâu, bò; 200đ/con gia cầm. Trường hợp mức bồi dưỡng theo lần tiêm dưới 100.000đ/người/ngày thì được thanh toán bằng mức 100.000đ/người/ngày."

3. Sửa đổi, bổ sung điểm 2.4, khoản 2 như sau:

“2.4. Hỗ trợ cho cán bộ thú y và những người trực tiếp tham gia nhiệm vụ phòng, chống dịch để thực hiện tiêu hủy gia súc, gia cầm (kể cả gia súc, gia cầm, sản phẩm gia súc, gia cầm do các lực lượng phòng, chống buôn lậu, trạm kiểm dịch động vật bắt buộc phải tiêu hủy); phun hóa chất khử trùng tiêu  độc và phục vụ tại các chốt kiểm dịch. Mức chi tối đa 100.000đ/người/ngày đối với ngày làm việc và 200.000đ/người/ngày đối với ngày nghỉ, ngày lễ, tết”.

4. Bổ sung thêm khoản 3 như sau:

“Nguyên tắc hỗ trợ: ngân sách nhà nước hỗ trợ cho các đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 1 của Quyết định số 4380/QĐ-UBND ngày 25/8/2009 của UBND TP kể từ ngày có quyết định công bố dịch đến khi có quyết  định công bố hết dịch của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Riêng kinh phí phòng, chống dịch cúm gia cầm, ngân sách nhà nước hỗ trợ trong thời gian có dịch và sau dịch theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Trường hợp đặc biệt, ngay từ khi phát sinh ổ dịch đầu tiên cần phải tiêu hủy gia súc, gia cầm (chưa đủ điều kiện công bố dịch) theo yêu cầu của công tác phòng, chống dịch để hạn chế lây lan, UBND các quận, huyện,  thị xã quyết định mức hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch từ ngân sách nhà nước cho phù hợp, nhưng tối đa không vượt quá mức hỗ trợ theo quy định tại Điều 1 Quyết định này”.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; Các nội dung khác quy định tại Quyết định số 4380/QĐ-UBND ngày 25/8/2009 của UBND TP vẫn được giữ nguyên.

Kinh tế đô thị cuối tuần