Điều chỉnh địa giới hành chính huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông

Chia sẻ

KTĐT - Sau khi điều chỉnh, xã Đắk Som có 30.695 ha diện tích tự nhiên và 5.365 nhân khẩu. Xã Đắk Plao có 10.480 ha diện tích tự nhiên và 2.113 nhân khẩu.

KTĐT - Sau khi điều chỉnh, xã Đắk Som có 30.695 ha diện tích tự nhiên và 5.365 nhân khẩu. Xã Đắk Plao có 10.480 ha diện tích tự nhiên và 2.113 nhân khẩu.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 28/NQ-CP về việc giải thể xã Đắk Plao, điều chỉnh địa giới hành chính xã, tái lập xã Đắk Plao thuộc huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông.

Theo Nghị quyết nêu trên, giải thể xã Đắk Plao thuộc huyện Đắk Glong; điều chỉnh toàn bộ 22.974 ha diện tích tự nhiên và 712 nhân khẩu của xã Đắk Plao về xã Đắk Som thuộc huyện Đắk Glong để quản lý,  tái lập xã Đắk Plao (mới) thuộc huyện Đắk Glong với 2.113 nhân khẩu còn lại của xã Đắk Plao (giải thể) và 10.480 ha diện tích tự nhiên của xã Quảng Khê.

Sau khi điều chỉnh, xã Đắk Som có 30.695 ha diện tích tự nhiên và 5.365 nhân khẩu. Xã Đắk Plao có 10.480 ha diện tích tự nhiên và 2.113 nhân khẩu.

3.105 ha diện tích tự nhiên của xã Quảng Sơn được điều chỉnh về xã Đắk R'măng, huyện Đắk Glong. Xã Đắk R'măng có 22.613 ha diện tích tự nhiên và 5.448 nhân khẩu.

Sau khi giải thể xã và điều chỉnh địa giới hành chính xã, tái lập xã, xã Quảng Khê còn lại 11.936 ha diện tích tự nhiên và 6.110 nhân khẩu. Xã Quảng Sơn còn lại 45.176 ha diện tích tự nhiên và 6.110 nhân khẩu.

Huyện Đắk Glong có 144.875 ha diện tích tự nhiên và 29.248 nhân khẩu; có 7 xã trực thuộc.

 

Kinh tế đô thị cuối tuần