Điều chỉnh dự án hoàn chỉnh mặt cắt đê Tả Đuống, huyện Gia Lâm

Thành Đô
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội đã ban hành Công văn số 9504/VP-KT về việc điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình hoàn chỉnh mặt cắt đê đoạn từ K14+500 đến K15+900 thuộc tuyến đê Tả Đuống, huyện Gia Lâm.

Theo đó, UBND TP nhận được hồ sơ và tờ trình của UBND huyện Gia Lâm về việc xin phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình hoàn chỉnh mặt cắt đê đoạn từ K14+500 đến KI5+900 thuộc tuyến đê Tả Đuống. Sau khi xem xét, UBND TP chỉ rõ, về hồ sơ dự án: Hồ sơ điều chỉnh dự án không có văn bản thẩm định thiết kế cơ sở của cơ quan chuyên môn về xây dựng.
Sở NN&PTNT đã thông báo thẩm định tại Văn bản số 2328/SNN-KH ngày 22/9/2016. Tuy nhiên, văn bản thẩm định chưa khẳng định đủ điều kiện (hoặc chưa đủ điều kiện) phê duyệt theo quy định tại Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Dự án điều chỉnh có tăng tổng mức đầu tư và thay đổi nguồn vốn, nhưng chưa được thẩm định nguồn vốn và khả năng bố trí nguồn vốn theo quy định.

Yêu cầu UBND huyện Gia Lâm căn cứ quy định hiện hành về quản lý đầu tư và xây dựng, bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ điều chỉnh dự án (chuyển lại hồ sơ nói trên) gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định.

Sở NN&PTNT hướng dẫn UBND huyện Gia Lâm bổ sung, hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh dự án; tập hợp đầy đủ hồ sơ, thẩm định, trình UBND TP quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án khi đủ điều kiện theo quy định.