Điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách Trung ương

Tâm Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thủ tướng Chính phủ quyết định điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2019 của bộ, ngành và địa phương.

Ảnh mang tính chất minh họa. Nguồn: Internet.
Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ quyết định điều chỉnh giảm 150,97 tỷ đồng kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2016 - 2020 của các dự án đã được giao kế hoạch đầu tư trung hạn và điều chỉnh tăng 152,77 tỷ đồng kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách Trung ương cho các dự án trong nội bộ của bộ, ngành và địa phương.
Điều chỉnh tăng 1.175 tỷ đồng kế hoạch đầu tư trung hạn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2016 - 2020 từ nguồn dự phòng 10% vốn trái phiếu Chính phủ tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Điều chỉnh tăng/giảm 498,076 tỷ đồng kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương trong nước năm 2019 giữa các dự án trong nội bộ của các Bộ: Khoa học và Công nghệ, Y tế, Công an, Quốc phòng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban Dân tộc và tỉnh Quảng Ngãi.
Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2019 của các dự án được điều chỉnh; chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan thanh tra, kiểm tra và cơ quan liên quan về các nội dung, số liệu báo cáo, danh mục và mức vốn điều chỉnh, bố trí cho từng dự án, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.
Căn cứ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương, danh mục và mức vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2019 được điều chỉnh, các bộ, cơ quan ngang bộ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo cho các đơn vị danh mục và mức vốn từng dự án theo quy định, gửi báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 15/1/2020.