Điều hòa sử dụng quỹ nhà, đất tái định cư

Chia sẻ

KTĐT - Theo đánh giá của UBND TP Hà Nội, trong những năm qua thành phố đã quan tâm đầu tư xây dựng nhiều dự án, công trình nhà tái định cư với các hình thức và quy mô khác nhau để đưa vào khai thác, sử dụng phục vụ cho các nhu cầu di dân giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố.

Tuy nhiên, công tác quản lý đầu tư xây dựng các công trình nhà chung cư tái định cư còn tồn tại những hạn chế từ tổ chức nghiên cứu, chuẩn bị đầu tư, lập và thẩm định dự án, thẩm định thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán, đấu thầu, quản lý tiến độ và chất lượng công trình, nghiệm thu đến khai thác, vận hành sử dụng và thanh, quyết toán vốn đầu tư, ảnh hướng đến hiệu quả đầu tư, chất lượng dự án, công trình và kỷ cương pháp luật.

Để tăng cường quản lý nhà nước, khắc phục những tồn tại, yếu kém trong đầu tư xây dựng các công trình nhà chung cư tái định cư sử dụng nguồn vốn nhà nước và nguồn vốn từ xã hội hóa, UBND TP đã ban hành Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 8/11/2012 về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước trong đầu tư xây dựng nhà chung cư tái định cư trên địa bàn thành phố.
 
 
Điều hòa sử dụng quỹ nhà, đất tái định cư - Ảnh 1
 

UBND TP yêu cầu Giám đốc các sở, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện chủ động rà soát lại các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan của Thành phố đã ban hành về đầu tư xây dựng, Quy chế quản lý nhà chung cư tái định cư để đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc soạn thảo ban hành mới, đảm bảo đồng bộ, thống nhất các cơ chế chính sách, thực hiện cải cách thủ tục hành chính, tăng cường quản lý nhà nước, quy định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong quản lý và thực hiện đầu tư xây dựng nhà chung cư tái định cư.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên môi trường và các sở, ngành liên quan khẩn trương hoàn chỉnh cơ chế, chính sách thực hiện xã hội hóa đầu tư xây dựng nhà ở tái định cư trên địa bàn thành phố, báo cáo UBND TP quyết định trong quý IV/2012.

Trước mắt, UBND TP yêu cầu Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố, Sở Tài chính, Sở Xây dựng tập trung thực hiện ngay việc bố trí và điều hòa vốn xây dựng nhà chung cư tái định cư; Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các ngành liên quan tập trung thực hiện ngay việc điều hòa sử dụng quỹ nhà, đất tái định cư.

UBND TP cũng yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, các chủ đầu tư, các Ban quản lý dự án, các tổ chức hoạt động tư vấn đầu tư xây dựng, các nhà thầu thi công xây lắp tham gia các hoạt động xây dựng trên địa bàn Hà Nội tăng cường quản lý Nhà nước trong việc quản lý, phân bổ vốn đầu tư, xây dựng và quản lý nhà tái định cư, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, giải quyết kịp thời các kiến nghị về nhà tái định cư…

UBND thành phố Hà Nội cũng vừa mới ban hành kế hoạch về thực hiện các dự án nhà ở tái định cư trên địa bàn đến năm 2020. Theo đó, UBND Thành phố yêu cầu trên cơ sở tiến độ, kế hoạch giải phóng mặt bằng hàng quý, hàng năm và dự kiến 5 năm để cân đối quỹ nhà, đất tương ứng, tránh từng trạng thừa hoặc thiếu, mất cân đối về quỹ nhà, đất tái định cư.

Cụ thể, từ nay đến 2015 sẽ có 53 dự án xây dựng nhà ở tái định cư, với quy mô 14.054 căn, triển khai hoàn thành trong năm 2012 là 15 dự án với 1.862 căn hộ; năm 2013 đến năm 2015 là 38 dự án với 12.192 căn hộ.

Riêng giai đoạn 2013 - 2015 sẽ xây khoảng 12.500 căn hộ tương đương 1 triệu m2 sàn với tổng kinh phí ước khoảng 980.500 triệu đồng; dự kiến giai đoạn 2015 - 2020 xây dựng khoảng 30.000 căn hộ tương đương 2,4 triệu m2 sàn với tổng kinh phí ước khoảng 2.352.000 triệu đồng.

 

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần