DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XV * HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 * ĐẠI DỊCH COVID-19 * EURO 2021 * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Điều kiện để được dự thi nâng ngạch công chức

04-07-2016 13:56
Kinhtedothi - Ngày 23/6/2016, Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định 1642/QĐ-BNV về Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức năm 2016 trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. 
Theo đó, thời gian và điều kiện dự thi nâng ngạch công chức như sau:

- Về thời gian tổ chức các kỳ thi:

Thi nâng ngạch lên chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp do Bộ Nội vụ tổ chức bắt đầu từ tháng 8/2016 kết thúc trước ngày 31/12/2016;

Các kỳ thi nâng ngạch do Bộ, ngành, địa phương được Bộ Nội vụ ủy quyền tổ chức phải kết thúc trước ngày 31/12/2016.

- Về điều kiện cán bộ, công chức dự thi: 

Được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trong 3 năm liên tiếp (tính đến thời điểm đăng ký);

Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, không trong thời gian bị kỷ luật hoặc bị xem xét xử lý kỷ luật;

Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ  tương ứng với ngạch công chức cao hơn ngạch hiện tại đang giữ trong cùng ngành chuyên môn;

Đáp ứng các yêu cầu của ngạch dự thi về thời gian giữ ngạch, văn bằng, chứng chỉ, ….

Quyết định 1642/QĐ-BNV có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
TAG: