Định hướng tư tưởng, tạo đồng thuận, đoàn kết trong Đảng, trong dân

Chia sẻ

Kinhtedothi - Ngày mai (1/8), kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 – 1/8/2015).

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hồ Quang Lợi phát biểu tại Hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2015.
Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hồ Quang Lợi phát biểu tại Hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2015.
Trong dòng chảy của thời đại, bằng trí tuệ và tâm huyết, đội ngũ những người làm công tác Tuyên giáo đã góp phần quan trọng để đất nước, Thủ đô vững bước trên con đường phát triển văn minh, hiện đại hơn.

Vững vàng trên hành trình gian khó

Ngay sau ngày thành lập, Đảng đã thực sự coi trọng lãnh đạo công tác tư tưởng, chính trị - mặt trận quan trọng hàng đầu của cách mạng. Đây chính là cơ sở cốt lõi để Ban Cổ động và Tuyên truyền T.Ư ra đời, tiền thân của Ban Tuyên giáo. Dù ở mỗi thời kỳ, với những tên gọi khác nhau, từ Ban Cổ động và Tuyên truyền, Bộ Cổ động và Tuyên truyền (1930 - 1945); Ban Tuyên truyền và Giáo dục T.Ư (1950); Ban Tuyên huấn T.Ư (1951); đến Ban Tuyên giáo T.Ư (1959)... và Ban Tuyên giáo T.Ư (2007), song về cơ bản, đây vẫn là cơ quan tham mưu của Ban Chấp hành T.Ư, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, về chủ trương, quan điểm và chính sách của Đảng trong lĩnh vực tuyên truyền, báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo và một số lĩnh vực xã hội; và cũng là cơ quan chuyên môn - nghiệp vụ về công tác tuyên giáo của Đảng.

Trong sự nghiệp đổi mới đầy thách thức khắc nghiệt, thành tựu đáng quý nhất của công tác tư tưởng - văn hóa là trực tiếp góp phần hình thành, xác định và phát triển đường lối đổi mới, khơi dậy sức sáng tạo, niềm tin của quần chúng, tạo nên sức mạnh tổng hợp đưa đất nước vượt qua khó khăn hiểm nghèo, làm nên những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, việc học tập tư tưởng Hồ Chí Minh, công tác lý luận, thông tin đại chúng đều có những tiến bộ mới, hoạt động thiết thực và có hiệu quả hơn, góp phần nâng cao sự nhất trí trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội về đường lối đổi mới, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Đầu tàu trong công tác tư tưởng

Ngay từ khi được thành lập, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cũng đã nhanh chóng khẳng định vai trò, vị trí quan trọng trong các giai đoạn cách mạng, kháng chiến, quá trình xây dựng và phát triển của Thủ đô. Từ 1/8/2008 đến nay, sau khi Hà Nội mở rộng địa giới hành chính, sau hợp nhất, Đảng ủy và lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã động viên cán bộ, đảng viên, chuyên viên, nhân viên cơ quan đoàn kết, thống nhất tư tưởng và hành động, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành mọi nhiệm vụ của Thành ủy giao cho.

Trong đó, nổi bật là việc tham mưu triển khai quán triệt có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của T.Ư, TP; Tham mưu triển khai học tập, quán triệt tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị T.Ư, gắn với tiếp tục nắm bắt tình hình việc thực hiện kiểm điểm, phê bình và tự phê bình theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị T.Ư 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay. Ban cũng đã kịp thời nắm bắt tình hình dư luận về các vấn đề liên quan đến các chủ trương, chính sách lớn cũng như các vấn đề đột xuất phát sinh trên địa bàn TP. Kiểm tra, đôn đốc quá trình triển khai thực hiện Đề án 05 về “Đổi mới công tác nắm bắt, nghiên cứu và định hướng dư luận xã hội phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của TP”. Duy trì thường xuyên và nâng cao chất lượng giao ban hàng tháng tại các cụm dư luận do Ban Tuyên giáo quản lý; tổ chức cho đội ngũ Cộng tác viên Dư luận xã hội TP đi học tập, trao đổi kinh nghiệm tại cơ sở. Tiến hành điều tra xã hội học trên các lĩnh vực như văn minh đô thị, xây dựng nông thôn mới... Phối hợp thực hiện tốt Chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo và chính quyền cùng cấp theo Quy định 221 của T.Ư về tuyên truyền phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của Nhân dân...

Hệ thống Tuyên giáo các cấp còn làm tốt công tác tham mưu đưa nội dung học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) trở thành công việc thường xuyên, nền nếp.

Ban Tuyên giáo Thành ủy chỉ đạo báo chí TP tuyên truyền các hoạt động kinh tế - xã hội của Thủ đô và cả nước, thực hiện các giải pháp kiềm chế lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội; việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các hoạt động, chỉ đạo, điều hành của TP Hà Nội; đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, cơ hội, phản động... Điển hình là trước việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 xuống vùng biển nước ta giữa năm 2014, bên cạnh việc tăng cường đấu tranh trên báo chí TP, Ban Tuyên giáo Thành ủy còn kịp thời có những công văn chỉ đạo tuyên truyền tới các cấp ủy Đảng, hệ thống tuyên giáo các cấp để phổ biến tình hình, tổ chức sinh hoạt chi bộ, góp phần quan trọng đảm bảo an ninh trật tự cho Thủ đô. Nói về sự kiện này, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị nhấn mạnh: Thử thách ấy cũng đã đem lại cho đất nước nhiều “cái được” khi tình yêu nước, niềm tin Nhân dân tăng lên rất nhiều, sự đồng thuận cao trong xã hội trước đường hướng đấu tranh, giải quyết đúng đắn của Đảng, Nhà nước. Sức mạnh đại đoàn kết ấy khiến cho các thế lực thù địch dù muốn, nhưng cũng không có lý lẽ, cơ hội để khoét sâu vào mối quan hệ giữa Đảng với Nhân dân. Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị cho rằng, nếu không làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền, đứng trước mỗi thử thách sẽ rất dễ làm mất niềm tin.

Từ đầu năm đến nay, ngành Tuyên giáo Thủ đô tiếp tục ghi nhiều dấu ấn quan trọng. Nổi bật là công tác tham mưu, xây dựng và ban hành các kế hoạch thông tin, tuyên truyền phù hợp, tập trung vào quán triệt Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị, Kế hoạch 126 của Thành ủy về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ TP và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; hướng dẫn góp ý, thảo luận vào Báo cáo Chính trị Đại hội Đảng bộ các cấp… Cùng với đó, việc phát động hát Quốc ca tại các cơ quan, đơn vị, trường học để khơi dậy lòng tự hào dân tộc do Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì cũng nhận được sự hưởng ứng của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Những việc làm chủ động, sáng tạo đó tiếp tục thể hiện rõ hơn vai trò đầu tàu trong công tác tư tưởng, tuyên truyền của ngành Tuyên giáo Thủ đô.