Đô thị Hà Đông từng bước văn minh, hiện đại

Bích Hời
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau hơn 1 năm thực hiện Đề án 04 của Quận ủy Hà Đông về nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý đô thị, đất đai và vệ sinh môi trường giai đoạn 2020 - 2025, bộ mặt đô thị của Hà Đông nhiều chuyển biến tích cực, văn minh, từng bước hiện đại.

Một góc đô thị khang trang của phường Văn Quán, Hà Đông.
Một góc đô thị khang trang của phường Văn Quán, Hà Đông.

Đưa công tác quản lý vào nền nếp

Để công tác quản lý đô thị đi vào nền nếp, UBND quận đã tập trung chỉ đạo quyết liệt các phòng ban đơn vị, UBND phường thực hiện đồng bộ giải pháp. Nói về vần đề này, Phó Chủ tịch UBND quận Hà Đông Bùi Xuân Hà, cho biết: “UBND quận đã nghiêm túc triển khai các ý kiến chỉ đạo của TP, thực hiện nhiều biện pháp tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm hành lang an toàn giao thông trên địa bàn, không để tình trạng lấn chiếm, gây mất mỹ quan đô thị, khắc phục một số tồn tại trước đây.

Đặc biệt, sau khi Quận ủy ban hành Đề án 04 về Nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý trật tự đô thị (QLTTĐT), quản lý đất đai (QLĐĐ) và vệ sinh môi trường (VSMT) giai đoạn 2020 - 2025, UBND quận thường xuyên họp giao ban lồng ghép giữa các cuộc họp giao ban thường kỳ, đột xuất của lãnh đạo UBND quận. Sau cuộc họp đều có thông báo kết luận cụ thể chỉ đạo, yêu cầu các đơn vị khắc phục từng nội dung còn tồn tại; kịp thời chấn chỉnh kỷ cương trong việc thực hiện nhiệm vụ; tăng cường giáo dục đạo đức công vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Trong năm, UBND quận đã ban hành 56 văn bản để chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện công tác QLTTĐT, xây dựng, VSMT. Hà Đông đã hoàn thiện đồ án quy hoạch phân khu phần còn lại trên địa bàn quận và quy chế quản lý kiến trúc. Cung cấp thông tin quy hoạch với 49 hồ sơ cho các đơn vị theo thẩm quyền nhằm giúp các địa phương, đơn vị quản lý, xây dựng (XD) theo quy hoạch. Quận đã kiểm tra hồ sơ chất lượng trước khi bàn giao đưa vào sử dụng 27 công trình. Cấp 14 giấy phép cải tạo hè, đường, trông giữ xe; thẩm định 20 hồ sơ dự án đầu tư XD.

 

Kỳ họp khoá 4, HĐND quận Hà Đông nhiệm kỳ 2021-2026 đã quyết định thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn gia đoạn 2021 - 2025, vơi mục tiêu tổng quát là phát triển Hà Đông trở thành đô thị xanh - văn minh - hiện đại - phát triển toàn diện. Dự kiến quận sẽ huy động trên 3.800 tỷ đồng đầu tư trong các lĩnh vực an ninh, quốc phòng, giáo dục, giao thông, đô thị, công trình công cộng.

Đi đôi với giám sát chặt chẽ các công trình mới triển khai, Hà Đông còn rà soát những công trình cũ, kiên quyết xử lý các công trình vi phạm quy hoạch, TTĐT. Trong năm, quận đã có 2.259 công trình khởi công XD. Trong đó, 2.256 công trình có phép, miễn phép đạt tỷ lệ 99,9%, có 13 công trình vi phạm sai phép và không phép, chiếm 0,57%. Quận đã xử lý dứt điểm 6 trường hợp và 7 trường hợp đang xử lý. Quận đã cấp 2.373 giấy phép XD cho các công trình, dự án trên địa bàn.

UBND các phường và Đội Quản lý TTXD đô thị quận, các đơn vị liên quan đã tăng cường kiểm tra, giám sát, nhờ đó 100% các trường hợp XD trên địa bàn từ khi khởi công đến khi hoàn thành không có vụ việc vi phạm nghiêm trọng phát sinh, các trường hợp vi phạm mới đều được xử lý kịp thời.

Nâng cấp diện mạo đô thị

“Để tạo diện mạo đô thị ngày càng khang trang, hiện đại, văn minh, quận Hà Đông đặc biệt quan tâm đến công tác đầu tư công. Năm qua đã có 156 dự án triển khai, với tổng kế hoạch vốn 619,5 tỷ đồng, trong đó có 79 dự án mới và 77 dự án chuyển tiếp. Mặc dù có mấy tháng phải giãn cách do dịch bệnh Covid-19, nhưng sau đó, quận đã đôn đốc các đơn vị chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án được giao kế hoạch vốn năm 2021” - ông Bùi Xuân Hà cho biết thêm.

Tính đến tháng 11/2021 các dự án trên địa bàn đã giải ngân gần 428,9 tỷ đồng, đạt 112% kế hoạch TP giao và đạt 69,2% so với kế hoạch phấn đấu của quận. Ước thực hiện trong năm 2021 sẽ giải ngân được 589 tỷ đồng, đạt 95% kế hoạch của quận. Tính trong giai đoạn 2016 - 2020 Hà Đông đã đầu tư 459 công trình, dự án, với tổng số vốn 3.175 tỷ đồng ở các lĩnh vực giáo dục, giao thông, đô thị, y tế công nghiệp... Ngoài ra, thông qua các tổ chức đoàn thể từ quận đến cơ sở, Hà Đông còn huy động xã hội hóa hàng trăm tỷ đồng cho các công trình vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị.

Công tác đầu tư xây dựng cơ bản của Hà Đông đã đạt được những kết quả tích cực góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Đáng kể là phát triển trường chuẩn quốc gia, từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật giao thông, đô thị, văn hóa - xã hội. Từng bước làm chuyển biến rõ nét bộ mặt đô thị.