Doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước phải ban hành quy chế quản lý nợ

Chia sẻ

Kinhtedothi - Bộ Xây dựng đã có công văn gửi các Tổng Công ty TNHH MTV thuộc Bộ Xây dựng về việc triển khai thực hiện Nghị định số 206/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý nợ của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Theo đó, các Công ty mẹ - Tổng Công ty TNHH MTV thuộc Bộ căn cứ quy định tại Nghị định số 206/2013/NĐ-CP, các thông tư hướng dẫn và quy định liên quan để xây dựng và ban hành Quy chế quản lý nợ của doanh nghiệp. Thời gian thực hiện trong vòng 90 ngày, tính kể từ ngày Nghị định số 206/2013/NĐ-CP có hiệu lực (ngày 1/2/2014). Bộ Xây dựng yêu cầu, chậm nhất là ngày 25/4/2014, các Tổng Công ty triển khai thực hiện theo đúng quy định và gửi quy chế quản lý nợ của doanh nghiệp (sau khi đã ban hành) về Bộ Xây dựng và Bộ Tài chính.