Doanh nghiệp gặp khó, nợ thuế tăng

Nha Trang
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tổng số nợ thuế tháng 8/2020 có chiều hướng tăng so với thời điểm cuối năm 2019 do DN nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất chưa nộp vào ngân sách theo quy định; một số đơn vị sản xuất lắp ráp ô tô trong nước chưa nộp thuế tiêu thụ đặc biệt kê khai phát sinh của tháng 5, tháng 6 chờ để được hưởng chính sách gia hạn nộp thuế…

Ảnh minh họa

Ngày 4/9, thông tin từ Tổng cục thuế cho biết, tổng số nợ thuế tháng 8/2020 có chiều hướng tăng so với thời điểm cuối năm 2019. Nguyên nhân do DN nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất chưa nộp vào ngân sách theo quy định; một số đơn vị sản xuất lắp ráp ô tô trong nước chưa nộp thuế tiêu thụ đặc biệt kê khai phát sinh của tháng 5, tháng 6 vào ngân sách nhà nước, chờ để được hưởng chính sách gia hạn nộp thuế theo Nghị quyết 84/NQ-CP của Chính phủ; tiền chậm nộp tính 0,03%/ ngày tăng lên. Bên cạnh đó, một bộ phận người nộp thuế cũng gặp phải khó khăn trong sản xuất kinh doanh, ngừng sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 dẫn đến chậm nộp tiền thuế vào ngân sách Nhà nước.

Để đảm bảo nguồn thu cho ngân sách, tạo công bằng giữa các DN sản xuất kinh doanh, cơ quan thuế đã thực hiện nhiều biện pháp đôn đốc thu nợ. Lũy kế tính đến thời điểm ngày 31/8/2020 thu đạt 17.515 tỷ đồng, bằng 41,4% nợ thuế có khả năng thu tại thời điểm 31/12/2019, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2019.

Ngoài ra, với những tác động giảm thu từ chính sách và tình hình dịch bệnh phức tạp, thu ngân sách Nhà nước do cơ quan thuế quản lý không có sự tăng trưởng so với cùng kỳ (đạt 91,9%). Tuy nhiên, điều này cũng ghi nhận nỗ lực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quản lý thu của cơ quan thuế trong bối cảnh khó khăn.

Theo đó, trong 8 tháng đầu năm, cơ quan thuế các cấp đã thực hiện được 41.248 cuộc thanh, kiểm tra; thực hiên kiểm tra 357.323 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh, kiểm tra là 34.691,5 tỷ đồng, bằng 121,2% so với cùng kỳ 2019, trong đó tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 12.051 tỷ đồng bằng 154,3% so với cùng kỳ năm 2019; giảm lỗ là 21.665 tỷ đồng, bằng 110,5% so với cùng kỳ năm 2019. Tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách là 5.918,1 tỷ đồng bằng 117,6% so với cùng kỳ năm 2019.