Doanh nghiệp thành lập mới tăng kỷ lục trong 4 năm trở lại đây

Thảo Nguyên
Chia sẻ

Kinhtedothi - Theo Tổng cục Thống kê, doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong tháng 4/2021 tăng cả về số lượng và vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 4 tháng đầu năm, số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng 17,5% so với cùng kỳ năm trước, tăng cao nhất trong các năm 2017 - 2021 và tăng ở tất cả các ngành kinh tế; vốn đăng ký tăng 41%.

“Doanh nghiệp thành lập mới tăng cho thấy sau thành công thực hiện mục tiêu kép “vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội”, niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp vào đường lối, chủ trương, chính sách phát triển kinh tế của Đảng, của Chính phủ trong nhiệm kỳ 2021-2025 tăng lên. Đây là những tín hiệu tích cực về triển vọng phát triển doanh nghiệp trong thời gian tới”, Tổng cục Thống kê nhận định.

 

Trong tháng 4/2021, cả nước có gần 14.900 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 179.900 tỷ đồng và số lao động đăng ký 94.600 người, tăng 33,1% về số doanh nghiệp, tăng 59,1% về vốn đăng ký và tăng 30% về số lao động so với tháng 3/2021. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng đạt 12,1 tỷ đồng, tăng 19,6% so với tháng trước và tăng 1,7% so với cùng kỳ năm trước.

Trong tháng 4, cả nước còn có 5.745 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động; 4.598 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn; 5.608 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể; 1.541 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể.

Tính chung 4 tháng đầu năm nay, cả nước có gần 44.200 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 627.700 tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 340.300 lao động, tăng 17,5% về số doanh nghiệp, tăng 41% về vốn đăng ký và tăng 7,8% về số lao động so với cùng kỳ năm trước. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 4 tháng đạt 14,2 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước.

Nếu tính cả 792.900 tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của 14.900 doanh nghiệp thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 4 tháng đầu năm 2021 là 1.420,6 nghìn tỷ đồng.

Bên cạnh đó, còn có gần 19.300 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 4 tháng đầu năm 2021 lên 63.400 doanh nghiệp. Như vậy, trung bình mỗi tháng có gần 15.900 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Số lượng doanh nghiệp rời bỏ thị trường cũng tăng cao

Cũng trong 4 tháng đầu năm nay, có 51.500 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể và hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 23,3% so với cùng kỳ năm 2020, bao gồm: Hơn 28.300 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn; 16.400 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể; 6.700 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể. Trung bình mỗi tháng có gần 12.900 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Điều này cho thấy những tác động dai dẳng, khó lường của dịch bệnh Covid-19 tới các doanh nghiệp.

Doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể tập trung chủ yếu ở các lĩnh vực bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy (2.487 doanh nghiệp); công nghiệp chế biến, chế tạo (780 doanh nghiệp); xây dựng (611 doanh nghiệp); khoa học - công nghệ, dịch vụ tư vấn thiết kế, quảng cáo và chuyên môn khác (413 doanh nghiệp); dịch vụ lưu trú và ăn uống (382 doanh nghiệp)…