Doanh nghiệp Việt tự tin về chuyển đổi số

Hà Thanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo nghiên cứu của Đại học RMIT Việt Nam, hầu hết lãnh đạo doanh nghiệp vừa và nhỏ tự tin và lạc quan về chuyển đổi số cũng như nhu cầu chuyển đổi ngành nghề hay doanh nghiệp của họ lên không gian số.

Báo cáo nghiên cứu “Chuyển đổi số ở Việt Nam: Khảo sát các doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) và doanh nghiệp nhà nước (DNNN)” mới được Đại học RMIT Việt Nam công bố.
 Doanh nghiệp Việt tự tin về chuyển đổi số. Ảnh minh họa
Báo cáo được xây dựng dựa trên phát hiện từ khảo sát doanh nghiệp, phỏng vấn cá nhân và phỏng vấn nhóm được Trung tâm xuất sắc về kỹ thuật số (CODE) và Khoa Kinh doanh và Quản trị, Đại học RMIT Việt Nam thực hiện trong năm 2019 - 2020, với quản lý từ trung đến cao cấp tại 180 doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam.
Khi được yêu cầu xác định các mục tiêu của chuyển đổi số trong doanh nghiệp của mình, 75% DNNN và 39% DNVVN tham gia khảo sát xác định đó là việc tối ưu hóa quy trình làm việc; 44% DNNN và 45% DNVVN xác định đó là gia tăng các tính năng của sản phẩm; 21% đối tượng trả lời khảo sát là DNNN và 54% đối tượng trả lời khảo sát là DNVVN xác định đó là nâng cao trải nghiệm của khách hàng.
Kết quả trả lời của các doanh nghiệp tham gia khảo sát theo khu vực kinh tế 1, 2, 3 (Nông – Lâm - Ngư nghiệp, Sản xuất công nghiệp, Dịch vụ) cho thấy doanh nghiệp thuộc từng khu vực có ưu tiên khác nhau trên hành trình chuyển đổi số.
Trong đó, năng lực quản trị chuyển đổi dựa trên 3 khái niệm: Quản trị, chiến lược và văn hóa, và mô tả hiệu quả lãnh đạo của Ban lãnh đạo trong quá trình dẫn dắt doanh nghiệp, bao gồm cán bộ nhân viên, các nhà cung cấp và khách hàng để hướng tới chuyển đổi số.
Nghiên cứu cho thấy doanh nghiệp ở khu vực 2 của nền kinh tế, trong đó có ngành sản xuất và xây dựng, có vẻ không sẵn sàng chuyển đổi số bằng doanh nghiệp thuộc khu vực 1 và 3.
Dựa trên kết quả khảo sát, nhóm nghiên cứu cũng đã đề xuất một số bước quan trọng để chuyển đổi số thành công dành cho các công ty đang mong muốn chuyển đổi số và nắm bắt những lợi thế mà quá trình này mang lại cho công ty của họ.