Doanh số tiêu thụ đạt hơn 2.200 tỷ đồng

Chia sẻ

KTĐT - Năm 2012, Công ty cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông đã đạt doanh số tiêu thụ 2.208 tỷ đồng, tăng 16,2%; nộp ngân sách 177,7 tỷ đồng, tăng 47,5%; lợi nhuận 96 tỷ đồng, tăng 20% so với năm trước.

Nghị quyết BCH Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 23 là phấn đấu năm 2015 đạt ngưỡng doanh số tiêu thụ 2.000 tỷ đồng. Song, hết ngày 8/12/2012, doanh số tiêu thụ đã đạt 2.009 tỷ đồng, về đích trước 3 năm 23 ngày. Ước mơ mọi xưởng sản xuất đều có sản phẩm xuất khẩu đã trở thành hiện thực. Bên cạnh hàng trăm container đèn huỳnh quang, đèn tròn xuất khẩu, những container vỏ bóng, ống và ống rút khí thủy tinh, ruột phích, bóng compact đầu tiên cũng lên đường sang nhiều nước trên thế giới.
 
Doanh số tiêu thụ  đạt hơn 2.200 tỷ đồng - Ảnh 1
 
Dây chuyền sản xuất đèn compact  xoắn - Công ty cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông (ảnh: Hòa Việt).
 
 
Trong tháng đầu năm 2013 ra quân sản xuất, doanh số tiêu thụ đã đạt kết quả ấn tượng: gần 400 tỷ đồng.

Tổng giám đốc Nguyễn Đoàn Thăng cho biết: Qua 5 đợt hội thao diễn kỹ thuật - bình chọn lao động giỏi, chỉ từ tháng 9/2010 đến nay, vẫn bằng máy móc thiết bị cũ, vật tư như cũ và cũng chính con người ấy, nhưng năng suất, sản lượng tăng đáng kể: Sản lượng ống U compact tăng 40%; tỷ lệ hợp cách tăng 21,15%; sản lượng ống công suất cao tăng 90%, tỷ lệ hợp cách tăng 24%; tỷ lệ tiêu hao bảo ôn giảm 15-16 lần…