Doanh thu PetroVietnam tăng 72%

Chia sẻ

KTĐT - Theo Tập đoàn Dầu khí Quốc gia VN (PetroVietnam), doanh thu trong 6 tháng đầu năm 2010 của tập đoàn đã đạt hơn 235 nghìn tỷ đồng, tăng 72% so với cùng kỳ năm 2009.

KTĐT - Theo Tập đoàn Dầu khí Quốc gia VN (PetroVietnam), doanh thu trong 6 tháng đầu năm 2010 của tập đoàn đã đạt hơn 235 nghìn tỷ đồng, tăng 72% so với cùng kỳ năm 2009.

Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 25 nghìn tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2009. Nộp ngân sách Nhà nước 57,21 nghìn tỷ đồng, bằng 112% kế hoạch 6 tháng đầu năm và 60% kế hoạch năm 2010, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2009. Kim ngạch xuất khẩu đạt 4,34 tỷ USD, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2009.

Tập đoàn cũng đã hoàn thành vượt mức cao tất cả các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra: Có 4 phát hiện dầu khí mới; gia tăng trữ lượng dầu khí đạt 12,1 triệu tấn thu hồi; ký 7 hợp đồng dầu khí mới và ký hợp đồng thành lập và quản lý Cty Liên doanh khai thác dầu tại lô Junin 2-Venezuela. PetroVietnam cũng đã đưa 2 mỏ dầu mới vào khai thác; tổng sản lượng khai thác đạt 12,03 triệu tấn qui dầu, bằng 108% kế hoạch. Sản xuất và cung cấp cho lưới điện quốc gia 6,75 tỷ KWh, bằng 123% kế hoạch, tăng 73% so với cùng kỳ 2009.