Đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật: Nhiều giải pháp thiết thực

Phương Nguyên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) đang được Hà Nội yêu cầu đổi mới để phù hợp thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực của pháp luật, từng bước góp phần xây dựng công cuộc cải cách hành chính, cải cách tư pháp.

Năm 2021, dù ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nhưng với sự nỗ lực, vượt qua khó khăn, công tác PBGDPL TP Hà Nội đã đạt được những kết qủa tích cực. Kết quả thực hiện công tác PBGDPL, Hà Nội đã tuyên truyền, PBGDPL phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn - Chủ tịch Hội đồng Phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật TP chủ trì một hội nghị trực tuyến phổ biến pháp luật
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn - Chủ tịch Hội đồng Phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật TP chủ trì một hội nghị trực tuyến phổ biến pháp luật

Cùng đó, Hà Nội tổ chức hoạt động hưởng ứng “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” với nhiều hoạt động thiết thực, phù hợp với điều kiện phòng, chống dich bệnh Covid-19 và các hoạt động tuyên truyền khác như đẩy mạnh tuyên truyền qua Trang Thông tin điện tử của Hội đồng Phối hợp PBGDPL TP, đã đăng tải hơn 5.248 tin, bài tuyên truyền, PBGDPL pháp luật, Cổng/Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL.

Các quận, huyện, thị xã đã tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác PBGDPL theo kế hoạch đề ra. Trong đó, tổ chức 3.114 hội nghị với 324.659 lượt người tham dự; phát hành 4.413.166 tài liệu PBGDPL tập trung vào quy định pháp luật bầu cử; thí điểm mô hình chính quyền đô thị; pháp luật về phòng, chống dịch bệnh; các quy định pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của người dân. Nhiều mô hình, cách thức tuyên truyền PBGDPL có hiệu quả được triển khai nhân rộng.

Đáng chú ý, Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19” do TP Hà Nội tổ chức tại website https://timhieuphapluatpccovid-19.hanoi.gov.vn, bắt đầu từ ngày 20/6/2021 và kết thúc vào 24 giờ ngày 1/8/2021, đã thu hút số lượng người tham gia, hưởng ứng dự thi lớn nhất từ trước đến nay, với tổng số 1.032.665 người dự thi chính thức.

Năm 2022, Hà Nội tập trung triển khai các Kế hoạch, Đề án, Chương trình của TP về PBGDPL; Tập trung đổi mới công tác tuyên truyền PBGDPL thông qua nhiều hình thức mới trên các phương tiện thông tin đại chúng; Chỉ đạo việc kết hợp có hiệu quả giữa công tác PBGDPL và trợ giúp pháp lý. Chỉ đạo đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp. Tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền, phổ biến các Luật, Pháp lệnh mới được Quốc hội thông qua; quan tâm phổ biến những vấn đề mà dư luận xã hội quan tâm, những vấn đề nóng, bức xúc trong xã hội, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống bệnh truyền nhiễm, dịch bệnh Covid -19 trong tình hình mới.

Đoàn Luật sư Hà Nội trợ giúp pháp lý miễn phí cho người dân tại huyện Thường Tín
Đoàn Luật sư Hà Nội trợ giúp pháp lý miễn phí cho người dân tại huyện Thường Tín

Bên cạnh đó, Hà Nội đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật qua các chuyên trang, chuyên mục pháp luật của các báo và Đài phát thanh, truyền hình theo những nhiệm vụ trọng tâm của TP; Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới ban hành năm 2021 và năm 2022, các văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của người dân và doanh nghiệp. Tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật trên địa bàn TP; Triển khai thí điểm một số mô hình phổ biến giáo dục mới; Đổi mới về nội dung, hình thức và phương pháp PBGPL cho phù hợp với yêu cầu hiện nay.

Vừa qua, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn - Chủ tịch Hội đồng Phối hợp PBGDPL TP đã ký ban hành Kế hoạch số 68/KH-HĐPH về hoạt động của Hội đồng năm 2022. Theo đó, trong năm 2022, các thành viên Hội đồng PBGDPL TP bám sát nội dung, yêu cầu đổi mới công tác PBGDPL trong điều kiện hiện nay phù hợp với tinh thần văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP và các kế hoạch của UBND TP về PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn TP...

Bên cạnh đó, công tác PBGDPL phải được tổ chức triển khai thực chất, hiệu quả, bám sát các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TP. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, các thành viên Hội đồng PBGDPL chủ động tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đã được phân công bảo đảm tiến độ, chất lượng theo yêu cầu gắn với triển khai thực hiện chủ đề năm 2022 của TP “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo”...

Trên cơ sở kế hoạch này, các sở, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội thành phố và Hội đồng Phối hợp PBGDPL quận, huyện, thị xã ban hành kế hoạch hoạt động năm 2022 của đơn vị, địa phương.