DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Đổi mới kiểm tra, đánh giá, phát triển năng lực người học

21-08-2014 19:43
Kinhtedothi - Sở GD&ĐT Hà Nội vừa ban hành hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học mới 2014-2015 đối với giáo dục thường xuyên. Trong đó, tập trung vào các giải pháp nâng cao chất lượng dạy học chương trình giáo dục thường xuyên, kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực người học...
Theo đó, nhiệm vụ của giáo dục thường xuyên Hà Nội năm học 2014-2015 là tích cực triển khai thực hiện Kế hoạch của UBND TP Hà Nội về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; tiếp tục triển khai có hiệu quả kế hoạch “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2013-2014” và kế hoạch “Xóa mù chữ đến năm 2020 thành phố Hà Nội”…
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Ngoài ra, củng cố mô hình hoạt động của trung tâm giáo dục thường xuyên cấp huyện và trung tâm học tập cộng đồng theo hướng một cơ sở thực hiện nhiều nhiệm vụ. Mở rộng việc dạy văn hóa kết hợp với dạy nghề góp phần phân luồng học sinh sau THCS; đa dạng hóa nội dung, hình thức học tập nhằm đáp ứng nhu cầu học tập thường xuyên, học tập suốt đời của mọi người. Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, giáo viên các trung tâm giáo dục thường xuyên và xây dựng đội ngũ giáo viên cốt cán để thực hiện các nhiệm vụ tổ chức bồi dưỡng thường xuyên cho đội ngũ giáo viên mầm non, phổ thông và tổ chức các lớp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên và người lao động.

Trong đó, đặc biệt tập trung vào các giải pháp nâng cao chất lượng dạy học chương trình giáo dục thường xuyên, đổi mới đồng bộ phương pháp dạy và học, kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực người học. Đổi mới công tác quản lý, tăng cường nền nếp, kỷ cương, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ sở giáo dục thường xuyên; tăng cường quản lý các trung tâm ngoại ngữ - tin học, trung tâm bồi dưỡng văn hóa - kỹ năng; tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, dạy học và bồi dưỡng giáo viên…
TAG: