Đổi mới mạnh mẽ công tác đánh giá, phân loại tổ chức Đảng và đảng viên

Hà Minh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 27/6, Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng dự và phát biểu chỉ đạo.

Đánh giá của Ban Tổ chức Thành ủy cũng như các ý kiến tại hội nghị đều thống nhất nhận định: 6 tháng đầu năm 2017, ngành Tổ chức xây dựng Đảng TP đã tập trung tham mưu triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm công tác tổ chức xây dựng Đảng TP và các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ thường xuyên.

 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu tại hội nghị sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 

Ban Tổ chức cấp ủy các cấp đã tham mưu rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp thuộc TP nhiệm kỳ 2015 - 2020 đúng quy trình, bám sát tiêu chuẩn, đảm bảo tinh gọn, có chất lượng. Cùng với đó, cơ quan tổ chức các cấp đã tham mưu triển khai Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức với cách làm cẩn trọng, bài bản, khoa học, hiệu quả. Trong 6 tháng đầu năm, toàn Đảng bộ TP đã kết nạp trên 6.000 đảng viên; thành lập mới 75 tổ chức Đảng và 372 tổ chức đoàn thể trong các DN ngoài khu vực Nhà nước…

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức Thành ủy cũng chỉ ra một số hạn chế về kết quả thực hiện nhiệm vụ của ban và của ban tổ chức các cấp ủy trực thuộc. Trong đó, mô hình tổ chức Đảng và các đoàn thể chính trị - xã hội còn nhiều bất cập, nhất là tổ chức Đảng trong DN, các Đảng bộ Tổng Công ty. Chất lượng hoạt động của một số tổ chức Đảng, đoàn thể trong DN ngoài Nhà nước còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ; tính chủ động trong sắp xếp, bố trí và chuẩn bị nguồn cán bộ kế cận ở một số địa phương, đơn vị chưa tốt. Tình trạng hụt hẫng cán bộ, giải pháp và định hướng bố trí sắp xếp cán bộ chưa được quan tâm đúng mức…

Phát biểu tại hội nghị, bên cạnh việc ghi nhận những kết quả tích cực của ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong 6 tháng đầu năm, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng cũng cho rằng: Mô hình tổ chức và chất lượng hoạt động của một số tổ chức Đảng và đoàn thể trong các DN còn bất cập; việc đánh giá, phân loại tổ chức Đảng, đảng viên ở một số nơi còn chưa sát thực tiễn; công tác nắm tình hình, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu ở một số tổ chức Đảng còn chưa cao, dẫn đến phát sinh điểm nóng...

Nhiệm vụ từ nay đến cuối năm, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu ngành Tổ chức xây dựng Đảng phải phát huy tốt vai trò cơ quan thường trực trong tham mưu, tổ chức thực hiện Chương trình 01 của Thành ủy, gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (Khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Quy định 55 của Bộ Chính trị "Về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên", coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Cùng với đó, Ban Tổ chức cấp ủy các cấp tập trung hoàn thành công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, tuy nhiên “không vì tiến độ mà không đảm bảo chất lượng”. Tiếp tục tham mưu, tổ chức thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị, hoàn thành sắp xếp, tinh gọn gắn với nâng cao chất lượng hoạt động của các đơn vị, không để ảnh hưởng đến tiến độ các công trình, dự án, nhất là các dự án trọng điểm của TP.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng cũng đặc biệt lưu ý ban tổ chức cấp ủy các cấp phải tập trung tham mưu xây dựng tổ chức cơ sở Đảng vững mạnh, khẩn trương kiện toàn các tổ chức cơ sở Đảng yếu kém để không xảy ra các điểm nóng, phức tạp. Muốn vậy, công tác đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên năm nay phải đổi mới theo các tiêu chí thực chất, khách quan, đúng quy định và không hình thức. “Thực tế nhiều nơi yếu kém, nhưng đánh giá cuối năm vẫn hoàn thành nhiệm vụ, khi xảy ra việc này, việc kia mới bộc lộ rõ. Những tổ chức Đảng như vậy phải tập trung kiện toàn lại ngay” - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh.