Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới

Nguyên Bảo
Chia sẻ

Kinhtedothi - Sáng 16/7, Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội đã sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Trưởng ban Dân vận Thành uỷ Nguyễn Thị Tuyến chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương.

 
 Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu kết luận tại hội nghị.
Theo Phó Trưởng ban Thường trc Ban Dân vn Thành Đào Ngc Triu, 6 tháng đầu năm 2019, công tác dân vn ca hệ thng chính trị TP tp trung thc hin 8 Chương trình công tác ca Thành y khóa XVI gn vi thc hin “Năm nâng cao hiu lc, hiu quhođộng ca hệ thng chính tr” và phong trào thi đua “Dân vn khéo”...
Cụ th, vic thc hin “Năm dân vn chính quyn 2019” đã được chú trng. Trong đó, TP đã bãi bỏ 191 thủ tc hành chính, đơn gin hóa 71 thủ tc, cung cp 1.031 dch vụ công trc tuyến mđộ 3 và 4. Cùng vđó, vic trin khai phong trào thi đua “Dân vn khéo” tiếp tđược các cơ quan, đơn vị tích cc tham gia. Đến nay, có 764 mô hình cp TP, 2.852 mô hình ca qun, huyn, thị y, đảng y trc thuc và 6.315 mô hình cp cơ s.Ngoài ra, Ban Dân vn các cđã tham mưu, tổ chđối thoi gia ngườđứng đầu cy, chính quyn vi MTTQ, các đoàn thể chính tr- xã hi và Nhân dân trên địa bàn; đã tổ chc 2 hi nghị đối thoi cp thành phố giđồng chí Bí thưThành y vđoàn viên, thanh thiếu niên Thủ đô và gia Chủ tch UBND TP vi công nhân lao động…
Bên cạnh đó, trong 6 tháng đầu năm, MTTQ, các đoàn thể chính tr- xã hđã phi hp tổ chc 3.618 cuc giám sát. Trong đó, tp trung vào vic giám sát cy, tổ chđảng, chính quyn trong thc hin chủ trương cĐảng, chính sách pháp lut ca Nhà nước và TP. Các ban Thanh tra Nhân dân, Ban Giám sát đầu tư ca cng đồng đã thc hin 5.145 cuc, phát hin 923 vụ vi phm và đề xut cp có thm quyn xử lý 860 vụ vic.
Phát biu kết luận tại hội nghị, Trưởng ban Dân vn Thành y Nguyn Thị Tuyếđề nghị, Ban Dân vn các qun, huyn, thị y tích cc rà soát nhim vụ 6 tháng cui năm, tham mưu cho cy trin khai hi thi dân vn khéo và tăng cường đối thoi vi Nhân dân. Đặc bit, cn kp thi nm bt tình hình, tư tưởng ca Nhân dân, đẩy mnh kim tra vic thc hin Quy chế Dân chủ ở cơ s, tiếp tđổi mi, nâng cao hiu quả công tác dân vn và hođộng ca các đoàn thể chính tr- xã hđáp ng yêu cu trong tình hình mi.