Đổi mới, năng động và sáng tạo trong hoạt động khuyến nông

Chia sẻ

Kinhtedothi - Đây là yêu cầu của Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Xuân Việt tại buổi làm việc với Trung tâm khuyến nông Hà Nội, sáng 1/10.

Hiện nay, Trung tâm khuyến nông Hà Nội có 6 phòng chuyên môn với 22 đơn vị trực thuộc, trong đó có 2 trạm, trại sản xuất và 20 trạm khuyến nông ở các quận, huyện, thị xã. Từ đầu năm đến nay, Trung tâm đã xây dựng tổng số 19 dạng mô hình, trong đó 12 mô hình trồng trọt, 5 mô hình chăn nuôi, 2 mô hình thủy sản. Bên cạnh đó, Trung tâm cũng được UBND TP Hà Nội giao triển khai thực hiện 3 đề án, chương trình gồm: Đề án phát triển cơ giới hóa nông nghiệp, Đề án phát triển hoa, cây cảnh Hà Nội và Chương trình hỗ trợ tỉnh Luông Prabang - Lào phát triển sản xuất nông nghiệp... Trong 9 tháng đầu năm, Trung tâm đã tổ chức thực hiện được 190 lớp tập huấn cho trên 13.300 nông dân, hội viên các hội đoàn thể. Ngoài ra, Quỹ Khuyến nông cũng đã triển khai cho vay 125 phương án với hơn 25 tỷ đồng.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Xuân Việt cho rằng, trong thời gian tới, ngành nông nghiệp thành phố sẽ tập trung phát triển vùng, nâng dần giá trị trên một đơn vị diện tích, xác định đến năm 2020 phải có các khu nông nghiệp công nghệ cao. Do vậy, Trung tâm cần đoàn kết, đổi mới kỹ năng, năng động, sáng tạo trong thực hiện các dự án sao cho có tránh nhiệm, có hiệu quả cao. Trung tâm cũng cần rà soát, phân công rõ nhiệm vụ của các đơn vị, đánh giá nhiệm vụ thực hiện của từng đơn vị. Có quy chế làm việc rõ ràng, đảm bảo dân chủ, công bằng, xây dựng kỷ cương hành chính, nêu cao vai trò, đóng góp ý kiến của từng cán bộ, có sự trao đổi nâng cao trách nhiệm. Rà soát lại trình độ năng lực, cử cán bộ đi đào tạo, từng bước nâng cao năng lực cho từng cán bộ, khuyến khích đi học ở đội ngũ khuyến nông cơ sở, có sự sắp xếp luân chuyển hợp lý để tạo ra hiệu quả trong công tác. Đổi mới công tác tập huấn đào tạo, tập huấn kỹ thuật mới đặc biệt việc áp dụng các phương pháp phù hợp, làm người dân hiểu biết về công nghệ cao, ứng dụng kỹ thuật mới. Ngoài ra, Trung tâm cần bố trí sử dụng nguồn kinh phí một cách hợp lý, đổi mới trong việc tổ chức tham quan trong nước, đảm bảo được hiệu quả, tránh hình thức chung chung.