DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XV * HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 * ĐẠI DỊCH COVID-19 * EURO 2021 * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Đổi mới phương pháp điều hành của Văn phòng Chủ tịch nước

21-01-2015 16:04
Kinhtedothi - Sáng 21/1, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức Hội nghị cán bộ công chức và Tổng kết công tác năm 2014, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, đại diện lãnh đạo Văn phòng Trung ương, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội, cùng toàn thể cán bộ công chức Văn phòng Chủ tịch nước tham dự.  Theo báo cáo của Văn phòng Chủ tịch nước, năm 2014, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp. Trong nước kinh tế xã hội ổn định nhưng còn nhiều khó khăn, thách thức…  
Kinhtedothi - Sáng 21/1, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức Hội nghị cán bộ công chức và Tổng kết công tác năm 2014, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, đại diện lãnh đạo Văn phòng Trung ương, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội, cùng toàn thể cán bộ công chức Văn phòng Chủ tịch nước tham dự. 

Theo báo cáo của Văn phòng Chủ tịch nước, năm 2014, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp. Trong nước kinh tế xã hội ổn định nhưng còn nhiều khó khăn, thách thức…

 
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến dự và phát biểu tại Hội nghị Cán bộ-Công chức và Tổng kết công tác năm 2014 của Văn phòng Chủ tịch nước. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến dự và phát biểu tại Hội nghị Cán bộ-Công chức và Tổng kết công tác năm 2014 của Văn phòng Chủ tịch nước. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)
 
Trong bối cảnh đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, Văn phòng Chủ tịch nước đã tập trung triển khai phương hướng công tác năm 2014, đặc biệt là tổ chức thực hiện chế định Chủ tịch nước theo Hiến pháp năm 2013 và nhiều công việc đối nội, đối ngoại quan trọng của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước đạt những kết quả tích cực. 

Trong công tác pháp luật, Văn phòng đã tập trung triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 về những quy định liên quan đến chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét, thẩm định, hoàn chỉnh thủ tục hồ sơ trình Chủ tịch nước quyết định đàm phán, ký, phê chuẩn, gia nhập các điều ước quốc tế quyết định cho thôi, cho nhập quốc tịch Việt Nam quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh tư pháp, quyết định xét xin ân giảm án tử hình… đặc biệt là những điểm mới được sửa đổi, bổ sung liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch nước được quy định trong Hiến pháp năm 2013. 

Công tác quốc phòng an ninh thực hiện có hiệu quả. Bên cạnh đó, thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua khen thưởng, Văn phòng đã chủ động tham mưu, đề xuất ý kiến phục vụ Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước theo dõi, chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng trong thời kỳ mới thẩm định hồ sơ, trình Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước xem xét, quyết định tặng thưởng 429.534 huân, huy chương và các danh hiệu vinh dự Nhà nước gửi Thiếp mừng thọ của Chủ tịch nước đến 14.413 công dân thọ từ 100 tuổi trở lên thuộc các tỉnh, thành phố trên cả nước... 

Văn phòng phục vụ Phó Chủ tịch nước khảo sát chuyên đề “Thực trạng giáo dục mầm non ở một số địa phương” “Thực trạng công tác quản lý sinh viên, giáo dục đạo đức, lối sống cho sinh viên hiện nay” thăm, tặng quà một số gia đình chính sách tiêu biểu, các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, con em chiến sĩ hải quân trao học bổng “Cùng em đến trường,” tặng quà của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam cho trẻ em nghèo tại 63 tỉnh, thành phố... 

Căn cứ chương trình hoạt động đối ngoại của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, Văn phòng đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan chuẩn bị, chủ động tham mưu, đề xuất với Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước xử lý kịp thời, hiệu quả công tác đối ngoại. 

Thông qua hoạt động đối ngoại, Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước đã trao đổi nhiều vấn đề hợp tác song phương, đa phương, các vấn đề khu vực và quốc tế, làm sâu sắc thêm mối quan hệ song phương trên tinh thần chủ động, tích cực, có trọng tâm, trọng điểm, chú trọng hiệu quả, góp phần quan trọng thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta tiếp tục mở rộng và thúc đẩy công tác đối ngoại đi vào chiều sâu, vì lợi ích quốc gia, dân tộc, vì hòa bình, hữu nghị và tiến bộ xã hội trên thế giới.

Ghi nhận những kết quả đạt được trong năm 2014, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho rằng, với vai trò trách nhiệm hết sức quan trọng của mình, cán bộ Văn phòng Chủ tịch nước cần phải nỗ lực rất nhiều bởi một sai sót nhỏ có thể tác động rất lớn.

Nhấn mạnh Hiến pháp năm 2013 có những điều chỉnh mở rộng phạm vi thẩm quyền của Chủ tịch nước do đó việc hoàn thiện luật và các văn bản liên quan là hết sức quan trọng, cần phải tập trung đóng góp để sớm thông qua nhằm đưa Hiến pháp, pháp luật thực sự đi vào cuộc sống. 

Bên cạnh đó, Chủ tịch nước lưu ý, trong hoạt động, Văn phòng phải tích cực đổi mới công tác, phối hợp tốt giữa các đơn vị bên trong và phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương để công tác tham mưu thực sự hiệu quả, nhất là trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới vẫn có những diễn biến phức tạp, kinh tế xã hội còn gặp nhiều khó khăn.

Chủ tịch nước cho rằng, với những yêu cầu về công tác đối nội, đối ngoại trong tình hình mới, tập thể cán bộ, công chức Văn phòng cần phải cố gắng nhiều hơn trong công tác chuyên môn, nâng cao bản lĩnh chính trị, đổi mới phương pháp lãnh đạo quản lý và điều hành.

Chủ tịch nước đề nghị lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức lại bộ máy, biên chế, từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ công chức trung thành, tận tụy sáng tạo, không ngừng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ. 

Cơ bản nhất trí phương hướng nhiệm vụ năm 2015, Chủ tịch nước cho rằng, năm 2015 là năm cuối thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng, đây cũng là năm bản lề chuẩn bị cho thời điểm 1/1/2016 nhiều hiệp định thương mại tự do có hiệu lực do đó đòi hỏi phải rà soát, hoàn thiện nhiều cơ chế chính sách pháp luật đáp ứng yêu cầu của hội nhập quốc tế. 

Chủ tịch nước mong muốn tập thể cán bộ công chức Văn phòng Chủ tịch nước tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động sáng tạo, phát huy kết quả đạt được để thực hiện nhiệm vụ với chất lượng hiệu quả cao nhất.
TAG: