DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Đổi mới và hoàn thiện hệ thống tư pháp

03-03-2014 09:52
Kinhtedothi - Để bổ sung, hoàn thiện dự thảo tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn về đổi mới và hoàn thiện hệ thống tư pháp, ngày 1/3, Tổ nghiên cứu "Đổi mới và hoàn thiện hệ thống tư pháp" đã tổ chức Hội thảo về nội dung này.
Theo Ban tổ chức, Tổ nghiên cứu Đề tài đã khẩn trương, nỗ lực hoàn thành dự thảo "Báo cáo kết quả nghiên cứu tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn về đổi mới, hoàn thiện hệ thống tư pháp qua 30 năm đổi mới (1986 - 2016)", với nhiều nội dung. Trong đó, chủ yếu đi vào tổng kết, đánh giá việc hình thành, phát triển các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và kết quả đạt được trong 30 năm qua. 

Tại Hội thảo, các chuyên gia, đã làm rõ sự phát triển nhận thức, lý luận của Đảng về khái niệm tư pháp, quyền tư pháp, vị trí, vai trò của các cơ quan tư pháp; vai trò của Tòa án, thẩm phán, luật sư, kiểm sát viên Viện Kiểm sát trong thực tiễn; việc thể chế và thực tiễn thực hiện cơ chế giám sát của các cơ quan dân cử, MTTQ, Nhân dân, vai trò lãnh đạo của Đảng; mục tiêu đổi mới, hoàn thiện hệ thống tư pháp… và mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ đổi mới trong thời gian tới. 
TAG: