Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác trợ giúp pháp lý

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Truyền thông qua cơ quan báo chí, phát tờ gấp pháp luật, tổ chức hội nghị tuyên truyền, tư vấn tại cơ sở, tham gia tố tụng cho các đối tượng thuộc diện được trợ giúp pháp lý. Các hình thức trợ giúp pháp lý đã mang lại hiệu quả rõ rệt, nhận được phản hồi tích cực của người được trợ giúp pháp lý.