Đơn giản và thuận lợi cho người nộp thuế

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Thực hiện kế hoạch triển khai của Ban chỉ đạo dự án hiện đại hóa (HĐH) quy trình thu, nộp NSNN giữa cơ quan Thuế, Kho bạc, Hải quan, Tài chính theo công văn số 14373/BTC-BCĐHĐHTNS ngày 12/10/2009 của Bộ Tài chính,

KTĐT - Thực hiện kế hoạch triển khai của Ban chỉ đạo dự án hiện đại hóa (HĐH) quy trình thu, nộp NSNN giữa cơ quan Thuế, Kho bạc, Hải quan, Tài chính theo công văn số 14373/BTC-BCĐHĐHTNS ngày 12/10/2009 của Bộ Tài chính, từ ngày 15/10/2009, Cục thuế Hà Nội đã lựa chọn tiến hành triển khai thí điểm dự án này tại địa bàn quận Hai Bà Trưng.

Sau khi rút kinh nghiệm, căn chỉnh cho phù hợp, quy trình mới này sẽ được nhân rộng ra 11 chi cục thuế của thành phố trong năm 2009 và sau đó là các chi cục còn lại trong năm 2010. Với quy trình mới này, người nộp thuế (NNT) có thể nộp thuế bằng thẻ... ATM và nhiều quy trình rườm rà sẽ được thay thế.

Đơn giản, công khai, ai cũng có thể theo dõi

Dự án hiện đại hóa qui trình thu, nộp NSNN được xây dựng để phục vụ cho việc kết nối thông tin, kết nối đường truyền vào hệ thống dữ liệu về số thu, nộp của NNT giữa 4 cơ quan Thuế, Kho bạc, Hải quan, Tài chính (gọi tắt là dự án TCS). Dự án được triển khai cũng có nghĩa là thủ tục nộp thuế sẽ đơn giản. Những trường hợp nộp tiền trực tiếp vào kho bạc hoặc chuyển khoản từ tài khoản mở tại kho bạc, NNT chỉ cần lập bảng kê nộp thuế theo mẫu thay vì phải lập 4 liên giấy nộp tiền với nhiều chỉ tiêu phức tạp như hiện nay. Khi nộp tiền thuế lần đầu, NNT mới phải kê khai đủ các chỉ tiêu trên bảng kê nộp thuế (theo mẫu số 01/BKNT), còn các lần tiếp theo NNT chỉ cần ghi tên, mã số thuế và số tiền trên bảng kê nộp thuế. Như vậy, thời gian chờ nộp tiền thuế được rút ngắn rất nhiều.
Dự án cũng là tiền đề để uỷ quyền cho các Ngân hàng thương mại tham gia công tác thu thuế. Với nhiều điểm giao dịch, hệ thống Ngân hàng sẽ tạo thuận lợi hơn cho NNT trong việc nộp tiền vào NSNN. Việc kết nối với hệ thống Ngân hàng còn giúp NNT trong tương lai có thể nộp thuế qua các loại thẻ, ví dụ như thẻ ATM. Đồng thời các dữ liệu thu nộp thuế được truyền từ kho bạc cho cơ quan thuế sẽ khắc phục tình trạng rủi ro thất lạc chứng từ của NNT trong quá trình vận chuyển. Triển khai dự án TCS sẽ hỗ trợ công tác kế toán thu NSNN nhanh chóng, chính xác, giảm nguồn lực nhập, đối chiếu, lưu giữ chứng từ nộp thuế. Thống nhất số liệu số thu về thuế và các khoản thu khác của từng NNT giữa cơ quan thuế, kho bạc, hải quan và tài chính. Hỗ trợ việc theo dõi tình trạng thu nộp tiền thuế và các khoản thu khác đảm bảo xác định số tiền nợ thuế nhanh chóng, chính xác.

Kết quả bước đầu từ việc thí điểm tại Chi cục thuế Hai Bà Trưng  

Được chọn là đơn vị triển khai thí điểm, Chi cục thuế quận Hai Bà Trưng và các điểm thu của Kho bạc trên địa bàn quận đã thông báo công khai, cụ thể các nội dung về quy trình thu NSNN mới. Kho bạc quận Hai Bà Trưng đã bố trí thêm 3 điểm thu thuế tại các điểm giao dịch của Ngân hàng. Trên cơ sở thống nhất với Kho bạc theo danh mục địa bàn, Chi cục đã cập nhập kết nối đường truyền vào hệ thống dữ liệu để trao đổi thông tin truyền sang kho bạc. Ngày 19/10/2009, Chi cục và kho bạc đã chính thức vận hành đúng quy trình thu, nộp mới theo dự án. Chi cục đã thực hiện chuyển thành công danh bạ và số thuế phải thu của 25.841 NNT sang kho bạc. Đường truyền thông suốt, dữ liệu được chuyển từ Chi cục sang kho bạc đảm bảo đầy đủ và chính xác. NNT đã đến các điểm thu của Kho bạc để nộp thuế theo quy trình thu, nộp mới. Ngày 21/10/2009, Kho bạc đã gửi bảng kê giấy và chứng từ điện từ sang cho Chi cục với tổng số chứng từ 290, số tiền 5.764.891.433 đồng. Chi cục đã đối chiếu tổng số chứng từ, tổng số tiền khớp với số liệu Kho bạc truyền sang và được cập nhật trên ứng dụng quản lý thuế của Cơ quan thuế. Như vậy, kết quả triển khai tại quận Hai Bà Trưng đã  đạt được mục tiêu đề ra, đó là : Số thu Ngân sách về thuế, phí, lệ phí đã được thống nhất giữa cơ quan thuế, kho bạc, tài chính. Thực hiện kế toán thu ngân sách nhanh chóng, việc nhập dữ liệu của cơ quan thuế và Kho bạc được giảm bớt đáng kể. NNT thực sự đã thuận lợi hơn trong việc nộp thuế tại kho bạc (số điểm thu nhiều hơn, thủ tục kê khai, nộp thuế đơn giản hơn, thời gian nộp thuế của NNT được rút ngắn). Qua 10 ngày đầu thực hiện dự án, hai cơ quan đã trao, nhận được 8.479 chứng từ, với số tiền là 11,3 tỷ đồng.

Đại diện Cục thuế Hà Nội cho biết: Từ những kết quả sau khi thực hiện thí điểm tại quận Hai Bà Trưng, Ban chỉ đạo Thành phố sẽ tiếp tục đánh giá, rút kinh nghiệm để có thể triển khai theo kế hoạch, đảm bảo đến tháng 12/2009 hoàn thành việc triển khai giai đoạn 1 dự án “Hiện đại hóa thu NSNN” trên địa bàn Thành phố Hà Nội tại Cục thuế và 11 quận, huyện trọng điểm. Các quận huyện còn lại sẽ thực hiện trong năm 2010.