Đông Anh: Phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm

Chia sẻ

Kinhtedothi - Đây là một trong những giải pháp trọng tâm được Ủy ban Bầu cử huyện Đông Anh đề ra nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, công tác bầu cử đại biểu (ĐB) HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Chú trọng công tác tuyên truyền

Gần 2 tháng qua, ngày nào người dân xã Tiên Dương cũng được thông tin về công tác bầu cử qua hệ thống loa phát thanh. Dọc những trục đường chính, băng rôn, khẩu hiệu, biểu ngữ… trang hoàng rực rỡ. Ông Lê Quang Hiếu – Chủ tịch UBND xã cho biết, thực hiện chỉ đạo của huyện, xã  tích cực triển khai các hoạt động tuyên truyền về bầu cử ĐB Quốc hội, HĐND để người dân, nhất là cử tri nắm bắt kịp thời, tham gia đề cử, ứng cử theo đúng quy định... Không chỉ ở xã Tiên Dương, các ban ngành, đoàn thể thuộc 24 xã, thị trấn của huyện Đông Anh đều có các hoạt động thông tin tuyên truyền về bầu cử, chủ đạo là tuyên truyền trực quan qua biểu ngữ và hệ thống phát thanh hàng ngày.   
Băng rôn tuyên truyền bầu cử đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn    huyện Đông Anh. 	Ảnh: Trọng Tùng
Băng rôn tuyên truyền bầu cử đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn huyện Đông Anh. Ảnh: Trọng Tùng
Ông Nguyễn Tuấn Hà – Trưởng phòng Nội vụ huyện Đông Anh cho biết, nằm trong kế hoạch triển khai bầu cử, huyện đã phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị tổ chức 6 lớp tập huấn, bồi dưỡng cho 996 lượt người, chủ yếu là cán bộ các phòng ban chức năng, các đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội về Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Luật bầu cử ĐB Quốc hội và ĐB HĐND. Bên cạnh đó, Phòng Tư pháp huyện Đông Anh cũng đã tiến hành cấp phát trên 2.000 cuốn luật tới các ban ngành, đoàn thể, phục vụ nghiên cứu, học tập và tổ chức thực hiện. “Việc quán triệt các văn bản chỉ đạo là cơ sở quan trọng để các đơn vị, cá nhân có trách nhiệm triển khai công tác bầu cử đảm bảo đúng luật, đúng tiến độ và đạt hiệu quả cao nhất” - ông Hà nhận định.

Gắn trách nhiệm với người lãnh đạo

Nhằm triển khai có hiệu quả công tác bầu cử, Ủy ban Bầu cử huyện phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách các cụm (2 – 3 xã, thị trấn/cụm). Các đồng chí Huyện ủy viên được giao phụ trách các xã, thị trấn, thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc cơ sở thực hiện. Nhờ sự phân công rõ người, rõ việc này mà đến nay, công tác bầu cử tại huyện Đông Anh đảm bảo tiến độ chung của TP.

Bên cạnh tiến độ, chất lượng ĐB cũng là vấn đề được huyện quan tâm. Sau hội nghị hiệp thương lần thứ 2, số người được xem xét, giới thiệu ứng cử ĐB HĐND huyện là 77 người. Đáng chú ý, tỷ lệ nữ, trẻ tuổi (dưới 35 tuổi) và người ngoài Đảng đều vượt cơ cấu. Hiện, Hội đồng Bầu cử huyện đang tiến hành lấy ý kiến cử tri nơi cư trú, phấn đấu hoàn thành công tác này trong trung tuần tháng 4.

Ông Phạm Văn Châm – Chủ tịch UBND huyện cho biết, địa phương đang tập trung toàn lực, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền và MTTQ triển khai nghiêm túc các nội dung bầu cử theo từng giai đoạn cụ thể, đảm bảo tiến độ chung của TP. Đặc biệt là phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm trong thực hiện công tác bầu cử. Cùng với tập trung giải quyết đơn thư, khiếu nại, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền và tập huấn nghiệp vụ bầu cử sẽ là những nhiệm vụ trọng tâm được Ủy ban Bầu cử huyện tập trung thực hiện trong thời gian tới.