Đồng chí Trần Cẩm Tú được bầu vào Bộ Chính trị, tiếp tục giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư

Hà Bình
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Sáng 31/1, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII họp Hội nghị lần thứ nhất bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương. Theo kết quả được công bố, đồng chí Trần Cẩm Tú được bầu vào Bộ Chính trị, tiếp tục được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư khóa XIII.

Đồng chí Trần Cẩm Tú sinh năm 1961; quê quán xã Sơn Bằng, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh; trình độ học vấn: Tiến sĩ Kinh tế. Trước khi được bầu vào Bộ Chính trị, Ban chấp hành T.Ư Đảng khóa XIII, đồng chí Trần Cẩm Tú đã tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa (X; XI; XII), là Đại biểu Quốc Hội khóa XIII; XIV.
Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư khóa XIII Trần Cẩm Tú
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Trần Cẩm Tú thời gian dài trưởng thành, công tác với các chức vụ khác nhau tại Hà Tĩnh. Đồng chí từng là Đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh (nhiệm kỳ 2004-2011); Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn; nguyên Giám đốc Công ty Lâm nghiệp và Dịch vụ Hương Sơn.
Đồng chí được bầu là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa X. Trong nhiệm kỳ công tác này, đồng chí đảm nhiệm chức vụ Bí thư Huyện ủy Hương Sơn, rồi làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh.
Tại Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa X, đồng chí được bầu bổ sung làm Ủy viên Ủy ban Kiểm tra T.Ư.
Đến khóa XI, đồng chí được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, sau đó được bầu làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư cho đến tháng 8/2011 được Bộ Chính trị điều động, phân công làm Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình.
Tháng 1/2015, Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, đồng chí trở lại công tác tại Ủy ban Kiểm tra T.Ư, sau đó được bầu làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư.
Tại Đại hội Đảng lần thứ XII (tháng 1/2016), đồng chí tiếp tục được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, được bầu làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư. Sau đó được phân công làm Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra T.Ư.
Ngày 9/5/2018, tại Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII), Ban chấp hành T.Ư đã bầu bổ sung đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra T.Ư khóa XII vào Ban Bí thư khóa XII, bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư khóa XII.

Ngày 30/1/2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú tiếp tục được bầu vào Ban chấp hành T.Ư Đảng khóa XIII; tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban chấp hành T.Ư Đảng khóa XIII đã bầu đồng chí vào Bộ Chính trị, tiếp tục giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư.