Đồng ý chủ trương đầu tư dự án Khu du lịch Thác Bạc - Suối Sao

Minh Phúc
Chia sẻ

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội đã ban hành Thông báo số 493/TB-UBND truyền đạt kết luận của tập thể lãnh đạo UBND thành phố về chủ trương đầu tư dự án Khu du lịch Thác Bạc - Suối Sao tại xã Yên Trung, huyện Thạch Thất.

Theo đó, nhà đầu tư (Công ty cổ phần Du lịch KOVA) đã có báo cáo giải trình đầy đủ, rõ ràng những yêu cầu của tập thể lãnh đạo UBND thành phố tại cuộc họp ngày 14/10/2016. Cụ thể, giai đoạn 1 dự án (59,2ha), đã làm rõ về dự án đã được UBND tỉnh Hòa Bình cấp; Công ty đã thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất hàng năm; phương án sử dụng đất xem xét đến tạo việc làm, thu nhập ổn định cho nhân dân trong khu vực thực hiện dự án theo tinh thần hợp tác giữa nhà đầu tư và người dân; dự án đảm bảo về các vấn đề an ninh quốc phòng theo ý kiến của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

UBND thành phố đồng ý về chủ trương cho Công ty cổ phần Du lịch KOVA đầu tư giai đoạn 2 dự án Khu du lịch Thác Bạc - Suối Sao tại xã Yên Trung huyện Thạch Thất. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp nhà đầu tư, Sở Du lịch, Văn phòng UBND thành phố dự thảo báo cáo Ban Cán sự Đảng UBND thành phố báo cáo Thường trực Thành ủy.

Trong đó báo cáo cụ thể các nội dung: Quá trình thực hiện dự án giai đoạn 1 cho đến nay; nội dung đề xuất thực hiện dự án giai đoạn 2 cần làm rõ quy mô dự kiến nghiên cứu (theo báo cáo khoảng 173,8ha) gồm diện tích đất chuyển mục đích sử dụng đầu tư xây dựng các công trình du lịch theo quy định (khoảng 25,9ha). Phương thức thực hiện, nhà đầu tư nhận chuyển nhượng quyền sử dụng theo quy định Luật Đất đai và thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất theo quy định hiện hành của pháp luật và thành phố; phần diện tích còn lại (khoảng 147,9ha), giữ nguyên mục đích sử dụng đất trồng rừng, không xây dựng công trình; các hộ dân tiếp tục quản lý, sử dụng.

Nhà đầu tư thỏa thuận với các hộ gia đình và cá nhân đang quản lý sử dụng rừng và đất rừng để khai thác môi trường rừng phục vụ du lịch sinh thái, không thực hiện thủ tục thu hồi đất, cho thuê đất; diện tích đất này không nằm trong phạm vi diện tích đất thực hiện dự án.

Sở Du lịch cập nhật mô hình du lịch sinh thái của dự án theo các tiêu chí để chủ đầu tư đăng ký với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Các sở Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, UBND huyện Thạch Thất, đơn vị liên quan căn cứ quy định pháp luật, hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện các thủ tục giao đất, cho thuê đất, nghĩa vụ tài chính của toàn bộ dự án.