Đồng ý hỗ trợ Dự án Nhà máy bia tại Ninh Thuận

Chia sẻ

KTĐT - Bộ Kế hoạch và Đầu tư phải chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xác định cụ thể mức hỗ trợ và bố trí trong dự toán bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương từ năm 2011 để thực hiện dự án.

KTĐT - Bộ Kế hoạch và Đầu tư phải chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xác định cụ thể mức hỗ trợ và bố trí trong dự toán bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương từ năm 2011 để thực hiện dự án.

Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý về nguyên tắc hỗ trợ cho tỉnh Ninh Thuận một phần kinh phí để bồi thường, giải phóng mặt bằng ngoài hàng rào Dự án Nhà máy bia Sài Gòn dự định được xây dựng tại tỉnh này. 
 
Theo đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phải chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xác định cụ thể mức hỗ trợ và bố trí trong dự toán bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương từ năm 2011 để thực hiện dự án. Trường hợp dự án được phê duyệt trong năm 2010 thì phải trình Thủ tướng Chính phủ mức ứng trước kế hoạch năm 2011.

Đồng thời, UBND tỉnh Ninh Thuận phải lập phê duyệt dự án bồi thường, giải phóng và san lấp hạ tầng ngoài hàng rào Nhà máy bia trên theo đúng quy định.

Dự kiến, dự án được khởi công vào ngày 16/4/2010 nhân dịp kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng Ninh Thuận (16/4/1975-16/4/2010), thời gian thi công công trình là 10 tháng kể từ ngày bàn giao mặt bằng.

Dự án trên khi đi vào hoạt động sẽ giải quyết được nhiều việc làm cho người lao động tại địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Ninh Thuận và đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty Cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Sài Gòn.


Kinh tế đô thị cuối tuần