Dự án chậm tiến độ 24 tháng sẽ bị thu hồi

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Một trong những điểm mới của Dự thảo nghị định của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị được Bộ Xây dựng lập đó là UBND cấp tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức tạo quỹ đất cho các dự án đầu tư phát triển đô thị trong khu vực phát triển đô thị đã được công bố.

Đồng thời cùng với UBND cấp huyện tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi thu hồi đất. Nếu trong thời gian liên tục 12 tháng kể từ ngày nhận bàn giao đất mà chủ đầu tư không triển khai thực hiện dự án hoặc tiến độ chậm quá 24 tháng thì Nhà nước thu hồi toàn bộ hoặc từng phần đã giao.