Đưa công nghệ thông tin thành công cụ đắc lực trong quản lý

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Ngày 13/7, HĐND TP đã nhất trí thông qua Nghị quyết Chương trình mục tiêu ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội giai đoạn 2012-2015.

>>>Thực hiện hiệu quả các nghị quyết đã ban hành

>>>Năm 2015, Hà Nội giảm tối thiểu 27 điểm ùn tắc

Trong đó, đặt mục tiêu xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ ứng dụng CNTT trong cơ quan Nhà nước giai đoạn 2012-2015, đảm bảo 100% sở, ngành, quận, huyện, thị xã kết nối với mạng WAN của TP; 80% số xã, phường, thị trấn hoàn thiện mạng nội bộ và kết nối với mạng WAN; 100% cán bộ công chức được trang bị máy tính phục vụ công việc; vận hành hiệu quả Trung tâm Dữ liệu nhà nước.

Đối với ứng dụng CNTT trong nội bộ cơ quan nhà nước, đảm bảo 50% các cuộc họp của UBND TP với các sở, ngành, quận, huyện, thị xã áp dụng họp trực tuyến trên môi trường mạng; 100% cán bộ, công chức, viên chức sử dụng thư điện tử; 80% văn bản, tài liệu chính thức được giao dịch trên môi trường mạng; 80% sở, ngành, UBND cấp huyện và 30% UBND cấp xã hoàn thành xây dựng "Cơ quan điện tử"...

Đặc biệt, đối với ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp, 100% sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã có website/cổng TTĐT cung cấp đầy đủ thông tin và các dịch vụ công trực tuyến theo quy định, đồng thời ứng dụng hiệu quả CNTT tại bộ phận "một cửa"; 100% các Chi cục hải quan thực hiện thủ tục hải quan điện tử; 80% hồ sơ kê khai thuế, 30% hồ sơ cấp giấy phép đăng ký kinh doanh, đăng ký mới ô tô, cấp giấy phép lái xe của công dân, doanh nghiệp được nộp qua mạng; 100% nội dung thông tin cơ bản về đấu thầu theo qui định được đăng tải trên trang thông tin điện tử...

Dự kiến, sau khi kết thúc Chương trình, hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu của TP sẽ được hoàn thiện, đồng bộ, tích hợp vào Trung tâm dữ liệu TP, đưa CNTT thực sự trở thành công cụ đắc lực phục vụ quản lý điều hành, ra quyết định của chính quyền các cấp; đáp ứng nhu cầu trao đổi, tra cứu thông tin của công dân và doanh nghiệp. Đồng thời tăng cường tính công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, phục vụ công cuộc CCHC; đưa Hà Nội đứng trong tốp đầu về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT, về hạ tầng kỹ thuật, nhân lực…

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần