Đưa kỹ năng mềm vào đào tạo bắt buộc

Chia sẻ Zalo

KTĐT - 20 kỹ năng cơ bản bao gồm kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng học tập, kỹ năng lập kế hoạch kinh doanh chiến lược, kỹ năng phỏng vấn xin việc,

KTĐT - 20 kỹ năng cơ bản bao gồm kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng học tập, kỹ năng lập kế hoạch kinh doanh chiến lược, kỹ năng phỏng vấn xin việc, kỹ năng quản lý công việc, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng lãnh đạo nhóm hiệu quả, kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả, kỹ năng tư duy tích cực và sáng tạo, phương pháp kiểm soát stress… là những nội dung sẽ được đưa vào chương trình đào tạo bắt buộc của ĐHQG Hà Nội.

Theo ông Đào Văn Hải - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh viên, ĐHQG Hà Nội, đây là yêu cầu bắt buộc đối với sinh viên thuộc hệ đào tạo chất lượng cao, tài năng, chương trình tiên tiến, trình độ quốc tế bắt đầu thực hiện từ năm học 2009-2010. Phương thức giảng dạy và học tập theo hình thức o­nline kết hợp với hướng dẫn trực tiếp có ít nhất 3 buổi cho mỗi khoá. Chứng chỉ kỹ năng mềm là một trong các điều kiện để công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cho sinh viên hệ đào tạo này. ĐHQGHN là đơn vị đầu tiên trong cả nước đưa đào tạo kỹ năng mềm vào chương trình đào tạo bắt buộc cho sinh viên.