Đưa sách, giáo trình điện tử vào các cấp học

Chia sẻ Zalo

KTĐT - NXB Giáo dục Việt Nam và Công ty cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC) đã ký hợp đồng hợp tác xuất bản sách giáo dục điện tử tại Việt Nam từ cấp mẫu giáo, tiểu học đến THCS và THPT.

Từ tháng 9/2012 đến tháng 8/2013 sẽ hoàn thiện xây dựng phần mềm để dạy cho các môn học khoa học tự nhiên cho các cấp học phổ thông song song với việc đưa vào thử nghiệm tại một số trường học...