Đức cải tổ quân đội triệt để nhất trong 56 năm qua

Chia sẻ

KTĐT - Ngày 26/10, Chính phủ Đức bắt đầu tiến hành cuộc cải tổ quân đội triệt để nhất trong 56 năm kể từ khi lực lượng này được thành lập.

Theo quyết định bằng văn bản vừa được Nội các Đức thông qua, 31 căn cứ quân sự sẽ bị đóng cửa, quân số tại 33 căn cứ khác sẽ bị cắt giảm xuống dưới 15 người.

Một số lượng lớn các căn cứ quân sự sẽ đóng cửa vào năm 2015. Các căn cứ khác sẽ ngừng hoạt động vào năm 2017 hoặc những năm sau đó, trong khi khoảng 381 căn cứ quân sự sẽ được thu hẹp quy mô.

Với cuộc cải tổ quy mô lớn trong quân đội, Chính phủ Đức muốn cắt giảm số quân thường trực từ mức 250.000 người xuống khoảng 185.000 người nhằm tập trung nâng cao năng lực của quân đội.

Theo kế hoạch mới, Đức sẽ có một lực lượng chuyên nghiệp khoảng 170.000 binh sĩ, cùng với 5.000-15.000 lính tình nguyện nghĩa vụ ngắn hạn. Khoảng 10.000 binh sỹ luôn được đặt trong tình trạng sẵn sàng hoạt động ở nước ngoài./.