Dừng hoạt động tất cả các chốt kiểm soát Covid-19 ra vào TP Hải Phòng

Vĩnh Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tối 19/3, UBND TP Hải Phòng ban hành Văn bản số 1724/UBND-VX ngày 19/3/2021 về một số biện pháp phòng chống dịch bệnh trong tình hình mới.

Theo đó đối với những người đến từ huyện Kim Thành, TP Chí Linh, TP Hải Dương, TP Hải Phòng áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung. Từ các địa phương khác thuộc tỉnh Hải Dương sẽ áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà 14 ngày; những người có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 2 ngày thì không phải cách ly y tế, thực hiện khai báo y tế và tự theo dõi sức khỏe.
 Người từ 3 huyện, TP tại Hải Dương khi đến Hải Phòng đều phải cách ly y tế
Các trường học, doanh nghiệp lập phương án cách ly đối với học sinh, sinh viên, người lao động thuộc đối tượng phải cách ly y tế tập trung (như hình thức cách ly y tế tập trung đối với các chuyên gia); báo cáo UBND Thành phố xem xét, quyết định. 
TP cũng quyết định tất cả các hoạt động bị tạm dừng hoặc hạn chế được hoạt động trở lại bình thường, nhưng phải thực hiện 5K và các biện pháp phòng chống dịch trong từng lĩnh vực theo quy định. Đồng thời dừng hoạt động tất cả các chốt kiểm soát ra vào thành phố và các Tổ kiểm soát dịch bệnh Covid-19 ở các thôn của các xã tiếp giáp với tỉnh Hải Dương.