Dừng thu phí trạm Nội Bài - Vĩnh Yên từ ngày 14/10

Nguyễn Quý
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đây là thông tin được Tổng cục Đường bộ Việt Nam công bố chính thức vào hôm nay (10/10).

Trạm BOT Nội Bài - Vĩnh Yên sẽ dừng hoạt động từ 14/10 tới.
Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản báo cáo Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) về việc tạm dừng thu phí dự án cải tạo, nâng cấp QL2 đoạn Nội Bài - Vĩnh Yên Km7+880 - Km29+800 theo hình thức hợp đồng BOT.
Đây là dự án có tổng mức đầu tư trên 772 tỷ đồng. Thời gian bắt đầu thu phí từ ngày 15/8/2008. Thời gian thu phí hoàn vốn 13 năm 7 tháng và thời gian thu phí tạo lợi nhuận là 3 năm 6 tháng, dự kiến kết thúc vào tháng 1/2025.
Trước đó, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã thực hiện việc rà soát quy định của pháp luật, hợp đồng dự án, các văn bản của Kiểm toán nhà nước và các văn bản hướng dẫn của Bộ GTVT để xác định ngày dừng thu phí của dự án.
Đồng thời, cơ quan này cũng tiến hành nhiều cuộc họp với nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án về những vấn đề liên quan đến trạm thu phí này. Hiện dự án vẫn còn vướng mắc về chi phí bảo toàn vốn trên phần vốn chủ sở hữu trong thời gian khai thác, lợi nhuận vốn chủ sở hữu trong thời gian thi công và thời gian thu phí tạo lợi nhuận của nhà đầu tư.
Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, do số thu thực tế tại trạm BOT Nội Bài - Vĩnh Yên cao hơn so với số thu theo hợp đồng đã ký nên thời gian thu phí hoàn vốn của dự án rút ngắn so với dự kiến trong hợp đồng, nên việc rút ngắn thời gian thu phí tạo lợi nhuận là phù hợp.
Ngoài ra, Tổng cục Đường bộ Việt Nam cũng đã tính toán thời gian thu phí tạo lợi nhuận theo phương pháp lợi nhuận kỳ vọng của nhà đầu tư quy đổi về thời gian thu phí hoàn vốn thì thời gian thu tạo lợi nhuận còn 3 năm 3 tháng 4 ngày, giảm 2 tháng 26 ngày.
Phương án tài chính sau khi loại bỏ chi phí bảo toàn vốn trên phần vốn chủ sở hữu trong thời gian khai thác và lợi nhuận vốn chủ sở hữu trong thời gian thi công và tính lại thời gian thu phí tạo lợi nhuận của nhà đầu tư như trên. Dự án sẽ kết thúc việc thu phí vào cuối ngày 13/10/2020. Tổng cục Đường bộ Việt Nam khẳng định việc tạm dừng thu phí dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 2 đoạn Nội Bài - Vĩnh Yên Km7+880 - Km29+800 theo hình thức hợp đồng BOT từ 0 giờ ngày 14/10/2020, để bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, nhà đầu tư và người sử dụng dịch vụ đường bộ.
Tổng cục Đường bộ Việt Nam giao Giao Cục Quản lý đường bộ I, Vụ Pháp chế - Thanh tra giám sát việc tạm dừng thu phí tại các trạm thu phí thuộc Dự án theo quy định.
Nhà đầu tư có trách nhiệm thông báo công khai việc tạm dừng thu phí trên các phương tiện thông tin đại chúng và tại các trạm thu phí thuộc dự án. Đồng thời, nhà đầu tư cần sắp xếp lao động và giải quyết chế độ cho người lao động khi trạm thu phí dừng hoạt động cũng như bảo vệ tài sản tại trạm thu phí, đảm bảo ATGT qua trạm.