Dừng tổ chức lễ hội Cổ Loa huyện Đông Anh đầu xuân Tân Sửu 2021

Doãn Thành
Chia sẻ

Kinhtedothi - Chủ tịch UBND huyện Đông Anh (Hà Nội) Nguyễn Xuân Linh đã ký ban hành Thông báo số 48/TB-UBND về việc dừng tổ chức lễ hội Cổ Loa, Đền Sái huyện Đông Anh đầu xuân Tân Sửu 2021.

 Huyện Đông Anh quyết định dừng tổ chức lễ hội Cổ Loa, Đền Sái nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19.
Ngày 24/12/2020, UBND huyện Đông Anh đã ban hành kế hoạch số 374/KH-UBND về tổ chức Lễ hội Cổ Loa - Đền Sái xuân Tân Sửu năm 2021.
Theo đó, thời gian diễn ra hoạt động lễ hội Cổ Loa được tổ chức vào ngày 17/2/2021 (tức ngày 6 tháng Giêng năm Tân Sửu); Lễ hội Đền Sái được tổ chức vào ngày 22/2/2021 (tức ngày 11 tháng Giêng năm Tân Sửu).
Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/1/2021 của Thủ tướng Chính Phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; Chỉ thị số 03/CT UBND ngày 3/2/2021 của Chủ tịch UBND TP Hà Nội về thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới; Thông báo kết luận số 128/TB-HU ngày 8/2/2021 của huyện ủy Đông Anh.
“Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang có những diễn biển phức tạp trên địa bàn toàn quốc, TP Hà Nội cũng như huyện Đông Anh. Căn cứ vào tình hình thực tế về công tác phòng, chống dịch của huyện, UBND Huyện Đông Anh quyết định dừng tổ chức Lễ hội Cổ Loa tại xã Cổ Loa, Lễ hội đến Sái tại xã Thụy Lâm huyện Đông Anh” - văn bản nêu rõ.