Dựng tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Mexico

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đồng ý với kiến nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc dựng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Acapulco, Mexico.

KTĐT - Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đồng ý với kiến nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc dựng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Acapulco, Mexico.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan khẩn trương triển khai xây dựng tượng Bác Hồ tại thành phố trên vừa bảo đảm sự tôn nghiêm, trang trọng vừa bảo đảm chất lượng kỹ thuật, mỹ thuật.

Công trình này phấn đấu kịp khánh thành nhân dịp kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2010).

Dự kiến, tượng đài sẽ được đặt gần tượng đài Mahatma Gandhi, vị anh hùng dân tộc Ấn Độ, tại đại lộ Miguel Aleman - đại lộ chính của thành phố Acapulco.

Được biết, việc dựng tượng này nằm trong chương trình tôn vinh Bác Hồ, những nơi Bác đã đi qua, đã sống và làm việc, những nơi Bác đã đến thăm, vận động các nước tổ chức các hình thức tôn vinh Bác. Bởi vậy, sẽ tiến hành phối hợp với các nước sở tại dựng bia tưởng niệm ở những nơi Bác đã từng sống và làm việc.

UNESCO đã công nhận Chủ tịch Hồ Chí Minh là anh hùng giải phóng dân tộc và nhà văn hóa của nhân loại. Nhân dân nhiều nước rất ngưỡng mộ Người. Nhiều quốc gia, những nơi Bác đã đi qua, trong đó có Mexico đã đề nghị được đúc tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt trang trọng tại thành phố lớn của nước này.

Theo thống kê của Bảo tàng Hồ Chí Minh, trong 30 năm hoạt động cách mạng ở nước ngoài và sau này trở thành nguyên thủ quốc gia, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng đến 42 nước trên thế giới, tất cả các nước lớn, các khu vực quan trọng trên các châu lục.

Hiện nay theo số liệu thống kê thì từ năm 1990 đến nay đã có 60 công trình tưởng niệm mà bạn bè thế giới làm về Hồ Chí Minh như dựng tượng đài, dựng biển, đặt bia, đặt tên đường phố, tên trường học, tên quảng trường…

Kinh tế đô thị cuối tuần