Dưới 5 tuổi không được tiếp nhận học chương trình nước ngoài

Chia sẻ

KTĐT - Bộ GD&ĐT cho biết, theo Nghị định 73/2012-NĐ-CP quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục vừa được phê duyệt, nhà đầu tư nước ngoài được phép đầu tư trực tiếp thành lập cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, nghề nghiệp và ĐH tại Việt Nam.

Cụ thể: Hình thức đầu tư có thể 100% vốn nước ngoài, hoặc liên doanh; các cơ sở giáo dục phổ thông (gồm tiểu học, THCS, THPT hoặc trường phổ thông có nhiều cấp học) được phép tiếp nhận HS Việt Nam, nhưng số lượng HS Việt Nam ở tiểu học và THCS không được quá 10% tổng số HS của trường, cấp THPT không quá 20%.
 
Ngoài ra, HS Việt Nam chưa đủ 5 tuổi không được tiếp nhận vào học chương trình nước ngoài. Cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài được tổ chức giảng dạy theo chương trình giáo dục của Việt Nam hoặc chương trình giáo dục nước ngoài.
 
Bộ GD-ĐT quy định các môn học bắt buộc đối với HS Việt Nam theo học tại các cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài.