Quận Bắc Từ Liêm:

Duy trì tỷ số giới tính khi sinh 113 trẻ trai/100 trẻ gái

Thanh Bình
Chia sẻ

Kinhtedothi - Năm 2022, quận Bắc Từ Liêm đề ra mục tiêu duy trì tỷ số giới tính khi sinh của quận ở mức 113 trẻ trai/100 trẻ gái. Giảm tỷ số giới tính khi sinh tại các phường có tỷ số giới tính khi sinh năm 2021 cao.

Năm 2022, quận Bắc Từ Liêm đề ra mục tiêu duy trì tỷ số giới tính khi sinh của quận ở mức 113 trẻ trai/100 trẻ gái. Giảm tỷ số giới tính khi sinh tại các phường có tỷ số giới tính khi sinh năm 2021 cao.

Từng bước khống chế tốc độ gia tăng tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, tiến tới đưa tỷ số giới tính khi sinh của quận trở lại tỷ số giới tính khi sinh theo quy luật tự nhiên góp phần ổn định cơ cấu dân số hợp lý, nâng cao chất lượng dân số quận Bắc Từ Liêm. Duy trì tỷ số giới tính khi sinh của quận năm 2022 ở mức 113 trẻ trai/100 trẻ gái. Giảm tỷ số giới tính khi sinh tại các phường có tỷ số giới tính khi sinh năm 2021 cao.

Đây là những mục tiêu của quận Bắc Từ Liêm đề ra nhằm triển khai các hoạt động giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh trên địa bàn năm 2022.

Theo quận Bắc Từ Liêm, để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân, gia đình và cộng đồng về vấn đề mất cân bằng giới tính khi sinh, Ban Chỉ đạo công tác Dân số - KHHGĐ quận tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật, chính sách về dân số. Triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, văn bản của Thành phố về công tác Dân số - KHHGĐ. Cùng với đó, quận tiếp tục phổ biến những quy định của pháp luật về nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi. Tuyên truyền về thực trạng tỷ số giới tính khi sinh, nguyên nhân, hệ lụy và giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh. Tăng cường truyền thông về bình đẳng giới, nêu cao vai trò, vị thế của phụ nữ trong xã hội. Tăng cường chất lượng giáo dục, việc làm ổn định, kỹ năng sống hiệu quả, giáo dục giới tính toàn diện chú trọng bình đẳng giới để trẻ em gái được an toàn và phát triển đầy đủ thể chất và trí tuệ là điều kiện cần thiết cho sự phát triển của giới trẻ, gia đình và cộng đồng.

 

Để đạt được các mục tiêu trên, Ban Chỉ đạo công tác Dân số - KHHGĐ quận triển khai thực hiện 5 hoạt động cụ thể.

Năm 2022, quận Bắc Từ Liêm phấn đấu duy trì tỷ số giới tính khi sinh ở mức 113 trẻ trai/100 trẻ gái. Ảnh: Thảo Trần
Năm 2022, quận Bắc Từ Liêm phấn đấu duy trì tỷ số giới tính khi sinh ở mức 113 trẻ trai/100 trẻ gái. Ảnh: Thảo Trần

Theo đó, truyền thông nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi đối với công tác kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh. Can thiệp truyền thông chuyển đổi hành vi về mất cân bằng giới tính khi sinh tại cộng đồng. Xây dựng các chính sách khuyến khích hỗ trợ. Nâng cao hiệu lực thực thi pháp luật về kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh. Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm y tế, dân số, quản lý, đánh giá hiệu quả kế hoạch.

Với hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi đối với công tác kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh, công tác tuyên truyền được triển khai qua các buổi họp nhóm, sinh hoạt câu lạc bộ, tại trạm y tế, tư vấn trực tiếp… Tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tổ chức các sự kiện truyền thông hưởng ứng Chiến dịch truyền thông về mất cân bằng giới tính khi sinh…

Bên cạnh đó, quận tổ chức tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cộng tác viên dân số nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động trên địa bàn. Trong đó, tập trung về các quy định liên quan đến việc cấm lựa chọn giới tính thai nhi, các quy trình quy phạm chuyên môn kỹ thuật cho nhân viên y tế các cơ sở cung cấp dịch vụ y tế có liên quan đến lựa chọn giới tính thai nhi. Bồi dưỡng kiến thức về giới, bình đẳng giới, mất cân bằng giới tính khi sinh cho cán bộ đoàn cơ sở nhằm xây dựng lực lượng tuyên truyền viên trong thanh niên về bình đẳng giới, mất cân bằng giới tính khi sinh. Vận động trực tiếp đối tượng có nguy cơ cao (sinh con một bề gái) không lựa chọn giới tính thai nhi tránh hậu quả của mất cân bằng giới tính khi sinh…

Về xây dựng các chính sách hỗ trợ, quận thực hiện chương trình, kế hoạch chăm sóc người cao tuổi nhằm nâng cao chất lượng phúc lợi xã hội cho người cao tuổi. Khuyến khích hỗ trợ phát huy vai trò, vị thế của trẻ em gái. Xây dựng mô hình chăm sóc, hộ trợ người cao tuổi có con 1 bề là gái tại cộng đồng, nhằm thay đổi quan niệm phải có con trai để phụng dưỡng lúc tuổi già của người dân. Xây dựng chính sách khuyến khích hỗ trợ phụ nữ, trẻ em gái, đặc biệt là trẻ gái trong các gia đình sinh con một bề…

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần