DÒNG SỰ KIỆN. * HỘI NGHỊ VĂN HÓA TOÀN QUỐC * KỲ HỌP THỨ 2, QUỐC HỘI KHÓA XV * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID

Duyệt điều chỉnh bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của TP Bắc Giang và 3 huyện

Khang Nhi
06-10-2021 21:55
Kinhtedothi - Ngày 6/10, UBND tỉnh Bắc Giang đã phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Bắc Giang, huyện Tân Yên, Yên Thế, Hiệp Hòa.
Tin liên quan
Theo Quyết định số 1053 /QĐ-UBNDQuyết định số 1054/QĐ-UBNDQuyết định số 1055/QĐ-UBND; Quyết định số 1063/QĐ-UBND, UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Bắc Giang, huyện Tân Yên, Yên Thế, Hiệp Hòa với các chỉ tiêu trong Phụ lục kèm theo các Quyết định này, gồm: Diện tích các loại đất năm 2021; Kế hoạch thu hồi đất; Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất; Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng.

UBND thành phố Bắc Giang, UBND huyện Tân Yên, Yên Thế, Hiệp Hòa cần công bố công khai, rộng rãi thuyết minh và bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 đã được phê duyệt theo quy định của pháp luật. -Tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất theo nội dung đã phê duyệt; thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai; tổng hợp báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường.