Duyệt dự án nâng cao vị thế kinh tế của phụ nữ trong doanh nghiệp

Khang Nhi
Chia sẻ

Kinhtedothi - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án "Đầu tư cho phụ nữ tại Việt Nam" sử dụng vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Australia.

Dự án trên được thực hiện từ năm 2017 đến năm 2019 với nguồn vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Australia là 4 triệu AUD (tương đương 3.072.000 USD).

Mục tiêu của Dự án nhằm góp phần nâng cao vị thế kinh tế của phụ nữ hoạt động trong doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) để góp phần tăng trưởng kinh tế bền vững tại Việt Nam. Cụ thể, ngày càng có nhiều doanh nghiệp, nhất là các DNNVV do phụ nữ làm chủ và sử dụng nhiều lao động nữ đạt được bình đẳng tại nơi làm việc; tăng cường đầu tư tác động tới các DNNVV do phụ nữ làm chủ; xây dựng chính sách và khung khổ pháp lý tạo điều kiện hơn nữa cho phụ nữ tham gia tích cực vào các hoạt động tăng trưởng kinh tế; thay đổi quan điểm của xã hội hướng tới ủng hộ nhiều hơn nữa cho việc trao quyền kinh tế cho phụ nữ; hỗ trợ nâng cao năng lực và phát huy đổi mới sáng tạo trong các DNNVV do phụ nữ làm chủ.

Kết quả chủ yếu của Dự án là ngày càng có nhiều hơn các doanh nghiệp đạt được bình đẳng giới tại nơi làm việc và có các mô hình và dữ liệu giám sát và đánh giá để chứng minh có được cách tiếp cận hiệu quả để đạt được bình đẳng tại nơi làm việc của họ; tăng cường đầu tư vào DNNVV do phụ nữ sở hữu và lãnh đạo, để họ phát triển và tạo ra tác động xã hội và môi trường lớn hơn, có thể đo đếm được cùng với một khoản hoàn vốn tài chính hợp lý của nhà đầu tư (đầu tư tác động); chất lượng hoạt động của các DNNVV do phụ nữ làm chủ được tăng lên nhờ được tiếp cận tài chính và các hoạt động tư vấn, hỗ trợ...

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần