EU - Việt Nam Mutrap đóng góp không nhỏ trong tiến trình hội nhập

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Sau gần bốn năm hoạt động, sáng 30/5, Dự án Hỗ trợ thương mại đa biên Giai đoạn III (EU - Việt Nam MUTRAP III) đã tổ chức Lễ Tổng kết và kết thúc Dự án.

Trong 46 tháng, Dự án MUTRAP đã hoàn thành 70 hoạt động với sự tham gia của 84 chuyên gia quốc tế, 198 chuyên gia trong nước; hoàn thành 64 báo cáo nghiên cứu; tổ chức thành công 240 hội thảo, tọa đàm tại nhiều tỉnh, thành… đóng góp quan trọng thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế và phát triển thương mại, hỗ trợ Việt Nam.