dòng sự kiện

ĐẠI DỊCH COVID-19

Đến nay còn 51 bệnh nhân Covid-19 nặng đang thở ô xy

Đến nay còn 51 bệnh nhân Covid-19 nặng đang thở ô xy

Kinhtedothi - Chiều 9/12, theo Bộ Y tế, kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.520.037 ca nhiễm, đứng thứ 13/230 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 117/230 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 116.419 ca nhiễm).
Đến nay đã ghi nhận 11.519.539 ca Covid-19

Đến nay đã ghi nhận 11.519.539 ca Covid-19

Kinhtedothi - Chiều 8/12, theo Bộ Y tế, kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.519.539 ca nhiễm, đứng thứ 13/230 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 117/230 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 116.414 ca nhiễm).
Tin tức y tế 6/12: Ghi nhận 11.518.511 ca nhiễm Covid-19

Tin tức y tế 6/12: Ghi nhận 11.518.511 ca nhiễm Covid-19

Kinhtedothi - Chiều 6/12, theo Bộ Y tế, kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.518.511 ca nhiễm, đứng thứ 13/230 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 117/230 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 116.403 ca nhiễm).
Tin tức y tế 5/12: Đến nay đã tiêm 264.720.297 liều vaccine Covid-19

Tin tức y tế 5/12: Đến nay đã tiêm 264.720.297 liều vaccine Covid-19

Kinhtedothi - Chiều 5/12, theo Bộ Y tế, kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.518.149 ca nhiễm, đứng thứ 13/230 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 117/230 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 116.400 ca nhiễm).
Tin tức y tế 4/12: Đến nay ghi nhận 11.517.722 ca nhiễm Covid-19

Tin tức y tế 4/12: Đến nay ghi nhận 11.517.722 ca nhiễm Covid-19

Kinhtedothi - Chiều 4/12, theo Bộ Y tế, kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.517.722 ca nhiễm, đứng thứ 13/230 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 117/230 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 116.395 ca nhiễm).
Tin tức y tế 3/12: Đã tiêm 264.709.839 liều vaccine Covid-19

Tin tức y tế 3/12: Đã tiêm 264.709.839 liều vaccine Covid-19

Kinhtedothi - Chiều 3/12, kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.517.517 ca nhiễm, đứng thứ 13/230 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 117/230 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 116.393 ca nhiễm).
Tin tức y tế 2/12: Cả nước ghi nhận 11.517.124 ca nhiễm Covid-19

Tin tức y tế 2/12: Cả nước ghi nhận 11.517.124 ca nhiễm Covid-19

Kinhtedothi - Chiều 2/12, theo Bộ Y tế, kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.517.124 ca nhiễm, đứng thứ 13/230 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 117/230 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 116.389 ca nhiễm).
Tin tức 30/11: Thêm 3 ca Covid-19 tử vong tại Hà Nội, An Giang, Tây Ninh

Tin tức 30/11: Thêm 3 ca Covid-19 tử vong tại Hà Nội, An Giang, Tây Ninh

Kinhtedothi - Chiều 30/11, theo Bộ Y tế, kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.515.908 ca nhiễm, đứng thứ 13/230 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 117/230 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 116.377 ca nhiễm).
Thêm 2 ca Covid-19 tử vong, 74 bệnh nhân nặng đang thở ô xy

Thêm 2 ca Covid-19 tử vong, 74 bệnh nhân nặng đang thở ô xy

Kinhtedothi - Chiều 29/11, theo Bộ Y tế, kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.515.423 ca nhiễm, đứng thứ 13/230 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 117/230 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 116.372 ca nhiễm).