dòng sự kiện

ĐẠI DỊCH COVID-19

Cả nước đã tiêm 264.990.910 liều vaccine Covid-19

Cả nước đã tiêm 264.990.910 liều vaccine Covid-19

Kinhtedothi - Chiều 14/12, theo Bộ Y tế, kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.521.708 ca nhiễm, đứng thứ 13/230 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 117/230 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 116.436 ca nhiễm).
Đến nay, Việt Nam có 11.521.388 ca Covid-19

Đến nay, Việt Nam có 11.521.388 ca Covid-19

Kinhtedothi - Chiều 13/12, theo Bộ Y tế, kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.521.388 ca nhiễm, đứng thứ 13/230 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 117/230 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 116.432 ca nhiễm).
Đến nay đã tiêm 17.944.425 liều vaccine Covid-19 cho trẻ từ 5-11 tuổi

Đến nay đã tiêm 17.944.425 liều vaccine Covid-19 cho trẻ từ 5-11 tuổi

Kinhtedothi - Chiều 12/12, theo Bộ Y tế, kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.521.022 ca nhiễm, đứng thứ 13/230 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 117/230 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 116.429 ca nhiễm).
Cả nước đã tiêm 264.913.691 liều vaccine Covid-19

Cả nước đã tiêm 264.913.691 liều vaccine Covid-19

Kinhtedothi - Chiều 11/12, theo Bộ Y tế, kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.520.639 ca nhiễm, đứng thứ 13/230 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 117/230 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 116.425 ca nhiễm).
Ghi nhận 11.520.445 ca nhiễm Covid-19 từ đầu dịch đến nay

Ghi nhận 11.520.445 ca nhiễm Covid-19 từ đầu dịch đến nay

Kinhtedothi - Chiều 10/12, theo Bộ Y tế, kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.520.445 ca nhiễm, đứng thứ 13/230 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 117/230 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 116.423 ca nhiễm).
Đến nay còn 51 bệnh nhân Covid-19 nặng đang thở ô xy

Đến nay còn 51 bệnh nhân Covid-19 nặng đang thở ô xy

Kinhtedothi - Chiều 9/12, theo Bộ Y tế, kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.520.037 ca nhiễm, đứng thứ 13/230 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 117/230 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 116.419 ca nhiễm).
Đến nay đã ghi nhận 11.519.539 ca Covid-19

Đến nay đã ghi nhận 11.519.539 ca Covid-19

Kinhtedothi - Chiều 8/12, theo Bộ Y tế, kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.519.539 ca nhiễm, đứng thứ 13/230 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 117/230 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 116.414 ca nhiễm).
Tin tức y tế 6/12: Ghi nhận 11.518.511 ca nhiễm Covid-19

Tin tức y tế 6/12: Ghi nhận 11.518.511 ca nhiễm Covid-19

Kinhtedothi - Chiều 6/12, theo Bộ Y tế, kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.518.511 ca nhiễm, đứng thứ 13/230 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 117/230 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 116.403 ca nhiễm).